NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky ohľadom nás, občianskeho združenia HASAM a našej práce. V prípade, že máte otázku, ktorá sa tu nenachádza, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme.

Safety skills môžeme voľne preložiť ako bezpečnostné zručnosti. Je to súbor schopností, znalostí a postupov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti jednotlivcov v rôznych prostrediach a situáciách. Tieto zručnosti sú obzvlášť dôležité v domácnostiach, verejných priestoroch, v pracovných prostrediach a núdzových situáciách.

Bezpečnostné zručnosti zahŕňajú široké spektrum schopností, vrátane vyhodnotenia rizík, požiarnej bezpečnosti, vedomosti o postupoch v prípade núdze, prvej pomoci a KPR, zásad bezpečnej jazdy (auto, bicykel, kolobežka, …), poznania ako vybrať, používať a udržiavať vhodné osobné ochranné prostriedky či porozumenia a reakcií na nepriaznivé poveternostné podmienky.

Vyvíjanie a udržiavanie týchto bezpečnostných zručností je nevyhnutné, aby sa vytvorilo bezpečnejšie prostredie pre všetkých.

HASAM je občianske združenie, ktoré združuje ľudí zanietených pre dobrovoľníctvo, so zameraním na dobrovoľné hasičstvo. Sme partia mladých ľudí, ktorí si ctia tradíciu a to, čo nám zakladajúci členovia zemskej hasičskej jednoty zanechali.

Naším hlavným cieľom je prevencia pred požiarmi, podpora, rozvoj a propagácia hasičstva a dobrovoľníctva ako takého pre rozvoj komunity, prácu s deťmi a mládežou.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi a za každú podporu sme veľmi vďační. Či je to „len“ spätná väzba na našu prácu, like či follow na sociálnych sietiach alebo materiálna a finančná podpora. Pokiaľ by ste nás radi podporili finančne, môžete zaslať svoj dar na účet občianskeho združenia HASAM – IBAN:  SK06 8330 0000 0025 0246 6416 (SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX). Zároveň podporiť finančne nás môžete aj tak, že Vás to nemusí nič stáť! Môžete nás podporiť prostredníctvom platformy Dobromat alebo v roku 2024 prostredníctvom 2% z daní

HASAM podpor nás

Super! Ďakujeme za dôveru. Ak ešte nemáte vybranú službu, ponúkame:

     prednášky na tému požiarnej prevencie,
    Safety Point – Bezpečnosť na dotyk,
   workshopy na podporu safety skills – aj v materskej či základnej škole,
   participácia na účelovom cvičení ZŠ,
   spoločenské hry.

Ak ste si nič nevybrali, nevadí. Kontaktujte nás a niečo spolu vymyslíme na mieru.

Ceny vypočítavame individuálne podľa Vášho zadania. Pre cenovú kalkuláciu a objednávku nás preto neváhajte kontaktovať.

Safety Point – Bezpečnosť na dotyk je stánok zážitkovej formy požiarnej prevencie. U detí (ale i dospelých) preveríme vedomosti ohľadom požiarnej ochrany a sebazáchovy. Deti si môžu vyskúšať „na vlastnej koži“ ako sa manipuluje s hasiacim prístrojom, naučia sa rozoznávať typy hasiacich prístrojov a zistia aké možnosti požiarnej prevencie existujú v domácnostiach. Interaktívnym spôsobom zvládnu uhasiť rôzne typy požiarov v „našej“ kuchyni.

Vhodné pre vekovú skupinu 2-15 rokov.

Aj na Vašej akcii môžete mať Safety Point. Pre cenovú kalkuláciu a objednávku nás neváhajte kontaktovať.

Pozrite si kalendár našich akcií. Nájdete tam informácie o akciách, ktoré plánujeme v najbližšom čase organizovať alebo inak na nich participovať.