• streda: 08. mája 2024

Safety Point na oslavách hasičov v Prešove

V Prešove hasiči z celého okresu oslavovali 100 rokov od založenia Okresnej hasičskej jednoty č. 35 v Prešove, predchodcu dnešnej Územnej organizácie DPO SR Prešov. Široká verejnosť si mohla v nedeľu 05. mája 2024 užiť spanilú jazdu hasičskej techniky mestom Prešov, prezrieť si vystavenú hasičskú techniku profesionálov ale i dobrovoľných hasičských zborov okresu Prešov na námestí pred konkatedrálou sv. Mikuláša, zúčastniť sa slávnostnej sv. omše za hasičov a pre deti sme pripravili program v našom Safety Pointe. V Safety Pointe nám od minulého roka k Rudovej kuchynke pribudol aj Tomi v projekte Zachráňme Tomiho s AED. A tak deti učíme nielen požiarnej prevencii v domácnosti, ale aj praktickému použitiu AEDečka. Tomi na svojej premiére zožal úspech a my sa len tešíme pozitívnej spätnej väzbe od zúčastnených rodičov.
Zachráňme Tomiho s AED
  • štvrtok: 02. mája 2024

Novinka v Safety Pointe – Zachráňme Tomiho

TOMI je nový člen občianskeho združenia HASAM. Spoločne s Rudom budú učiť deti samé praktické veci v rámci nášho Safety Pointu. Zatiaľ čo Rudo učí vo svojej kuchyni deti, ako predchádzať požiarom a uhasiť ich v začiatku, Tomi bude deti učiť pracovať s AEDčkom.

Roztrihnúť odev, vybrať elektródy, správne ich nalepiť, naučiť sa počúvať pokyny a popritom precvičovať KPR – na to všetko sa môžu deti tešiť, ako si to vyskúšajú na vlastnej koži. No najprv však budú musieť zistiť, či Tomimu niečo je alebo len spí… pretože, on veľmi rád spí.

Safety Point je stánok zážitkovej formy požiarnej prevencie, ktorý môžete mať na svojej akcii (viac informácii nájdete TU).

AED
  • pondelok: 23. októbra 2023

AED zachránilo život v Ľuboticiach

Lekári sa učia vyoperovať nádor, policajti trénujú vyjednávanie s teroristom, psychológovia sa učia komunikovať so samovrahom, hasiči trénujú hasenie výškovej budovy po výbuchu, civilná ochrana trénuje koordináciu pri živelnej katastrofe či zemetrasení, vodiči sa učia vykonávať KPR, dobrovoľní hasiči trénujú ako používať AED ….

Pýtate sa, prečo sme spojili navonok nespojiteľné situácie? Lebo majú dva spoločné menovatele. Jedným z nich je proces učenia sa a tým druhým fakt, že všetci títo spomenutí ľudia dúfajú, že svoje naučené vedomosti a zručnosti nebudú musieť nikdy použiť.

V podobnom duchu sme sa stretli v máji na prvom workshope, ktorý sme my „HASAMáci“ organizovali na tému využitie AED pre dobrovoľných hasičov. Naším hlavným cieľom bolo rozšíriť povedomie o využití externých defibrilátorov, ako malých pomocníkov s obrovským potenciálom, medzi dobrovoľných hasičov. Uvedomovali sme si, že toto nie je prioritná úloha a ani poslanie, ktoré hasiči vykonávajú, na druhej strane, sa ale nedal opomenúť fakt, že dobrovoľní hasiči sú obrovský potenciál pri záchrane života. Vedeli sme, že budeme musieť bojovať so strachom, predsudkami a finančnou náročnosťou spojenou s témou AED v kontextoch DHZ.

Workshop AED v službe hasičov
Na workshope odzneli slová, ktoré v nás rezonujú dodnes: „Ak toto pomôže čo i len k jednej záchrane ľudského života, má to zmysel!“  V tomto duchu bola veľmi potešujúca informácia, že sa účastníkom workshopu, dobrovoľným hasičom z Ľubotíc, podarilo zachrániť život pomocou moderného defibrilátora od firmy Spencer Medical, ktorý mali v obci neuveriteľných 12 dní! 

V reťazi prežitia je medzi kolapsom a znovuoživením funkcií srdca dôležitý nielen spoľahlivý prístroj AED, ale aj dve rovnako dôležité súčasti: srdce a ruky. Otvorené srdce pomáhajúceho (či už dobrovoľného hasiča alebo First Respondera) obetovať svoj strach, nepohodu aj zodpovednosť, ktorú vtedy preberá a jeho ochotné ruky, ktoré operátor tiesňovej linky používa ako prostriedok pomoci. Koniec koncov, ak by pomáhajúci nemali otvorené srdce a ochotné ruky, ani ten najlepší prístroj AED by nepomohol, lebo by ostal visieť na stene zbrojnice či obecného úradu. A ak si tie ruky pamätajú, čo majú robiť, vysoko sa zvyšuje pravdepodobnosť záchrany. K všetkým týmto aspektom prispieva vzdelávanie. Ak si raz niečo vyskúšame, natrénujeme „na nečisto“, naša motorická pamäť automaticky reaguje, ruky vedia čo majú robiť, čo nám dodáva viac istoty a tým aj ochoty vykročiť mimo svoju komfortnú zónu. A ako sa hovorí v známej pesničke: „Neváham – kľakám a makám…“

 „Vzdelávanie nie je prípravou na život. Vzdelávanie je život sám.”

                                                                                     John Dewey

AED v službe hasičov
  • sobota: 27. mája 2023

Workshop AED v službe hasičov

Hasiči sa vzdelávali v duchu „lepšie pripravení, ako prekvapení“.

V sobotu 20. mája 2023 občianske združenie HASAM zorganizovalo workshop na tému AED v službe hasičov, na ktorom sa zúčastnili členovia dobrovoľných hasičských zborov z okresov Prešov a Košice a tiež zástupcovia obcí, ktorí sa chceli oboznámiť s rolou First Respondera (osoba, ktorá prvá prichádza poskytnúť predlekársku pomoc). Záštitu nad týmto praktickým vzdelávaním prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marek Angelovič.

Cieľom workshopu bolo posilniť ochotu k dobrovoľníckej činnosti v oblasti záchrany života, uistiť účastníkov, ktorí už prístroj AED využívajú, že to čo robia má zmysel a tým, ktorí prístroj ešte nemajú dať príležitosť si ho vyskúšať v praxi a dozvedieť sa akým nenahraditeľným pomocníkom AED môže byť v ich dobrovoľnom hasičskom zbore a obci.“, uviedla predsedkyňa občianskeho združenia HASAM, Ing. Andrea Mlynárová.

V prvej časti sa účastníci oboznámili so základnými zásadami resuscitácie, ktorú si prakticky precvičili. Boli oboznámení so všeobecnými pravidlami fungovania hasičov ako First Responderov. Podľa lektora a bývalého profesionálneho záchranára: „Dobrovoľní hasiči majú nenahraditeľné miesto v systéme First Responderov a práve ich ochota pripravovať sa na použitie AED pred príchodom záchranky dá šancu mnohým ľuďom na prežitie náhleho zastavenia obehu.“ Výskumy ukazujú, že defibrilácia do 3-5 minút od kolapsu môže zvýšiť prežitie človeka na 50-70% a každá ďalšia minúta zdržania znižuje pravdepodobnosť o 10-12%. Prístroj AED je jedinou včasnou možnosťou defibrilácie.

V druhom bloku sa účastníci oboznámili a bližšie spoznali špecifiká prístroja AED a príslušenstva, ktoré môže napomôcť pri jeho použití a údržbe. Mnoho ľudí má obavu použiť externý defibrilátor, pretože nikdy nemali príležitosť vyskúšať si ho, keďže povedomie o jeho dôležitosti ešte nie je v našich končinách tak rozšírené. „Hasiaci prístroj je povinné mať už takmer všade. Je dôležitý, zachraňujeme ním majetok. Jednorázovou investíciou pri zadovážení automatického externého defibrilátora môžeme opakovane zachraňovať to najcennejšie, ľudský život.“, hovorí Ing. Zoltán Beňo, zástupca Spencer Medical.

Pod taktovkou psychológa sa účastníci zoznámili so základnými zásadami ako prekonať strach z poskytnutia pomoci a ako sa o seba postarať po prípadnej úspešnej či neúspešnej záchrane s prístrojom AED. V praktickej časti si všetci účastníci skúsili poskytnutie KPR, vyskúšali si obsluhu prístroja a tiež podanie výboja. „Ak takého podujatie posmelí čo len jedného človeka a keď to bude potrebné zachráni niekomu život, určite splnilo svoj cieľ.“, uzavrela lektorka a psychologička Dominika Angelovičová.

Za podporu ďakujeme Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za prípravu odbornej časti profesionálnym záchranárom a Spencer Medical a v neposlednom rade aj neziskovej organizácii Relevant.

AED v službe hasičov
  • utorok: 25. apríla 2023

Organizujeme workshop AED v službe hasičov

Plánujeme veľkú vec! Už 20. mája 2023 sa v Prešove bude konať workshop s názvom AED v službe hasičov. Workshop je určený členom dobrovoľných hasičských zborov, ale i starostom a zamestnancom obecných úradov.

Či už vo svojom okolí máte AED alebo o jeho zadovážení ešte len uvažujete, vzdelávanie je určené pre Vás! Súčasťou programu budú interaktívne prednášky, ale aj praktické situácie súvisiace s poskytnutím prvej pomoci, použitím AED ale aj prekonaním strachu z poskytnutia pomoci. Programom účastníkov budú sprevádzať profesionálni záchranári, zástupca výrobcu AED i psychológ. Po absolvovaní workshopu dostanú účastníci okrem potvrdenia o absolvovaní najmä neoceniteľné praktické skúsenosti využitia AED.

Prečo takéto vzdelávanie?

V poslednom období vnímame, že už je prístroj AED dostupný na mnohých miestach avšak stretávame sa aj s tým, že ľudia sa ich boja použiť bez predchádzajúcej skúsenosti. Automatický externý defibrilátor (AED) pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania, poskytuje človeku, ktorému sa zastavil krvný obeh dvakrát vyššiu šancu prežitie, ako bez jeho použitia. Každá minúta, kedy je „odložená“ KPR znižuje šancu na prežitie o 10%. Práve dobrovoľní hasiči (ale aj zamestnanci OcÚ) dokážu byť veľmi rýchlou a účelnou pomocou profesionálnym záchranárom a sú schopní poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie a tým aj efektívnejšie. Uvedomujeme si, že aj keď AED je plne automatický a dokáže ho použiť ktokoľvek, ale bez predchádzajúcej skúsenosti „na nečisto“ je to náročné a nie každý má na to odvahu. Preto chceme poskytnúť priestor na získanie skúsenosti s praktickým použitím AED a tým posilniť ochotu ľudí pokúsiť sa zachrániť život. Môžeme si jeho použitie 100x pozrieť na videu, keď však budeme podobnej situácii vystavení, nemusíme si na postup spomenúť. Keď si tieto schopnosti a zručnosti vyskúšame „na vlastnej koži“ uchovávame si ich v tzv. pohybovej pamäti. Častokrát, keď sme následne vystavení takejto situácii „na ostro“ nie sme schopní popísať, ako to robíme, telo pracuje samo, pretože si postup pamätá. Pohybové spomienky sú veľmi odolné voči zabúdaniu a sú trváce aj voči poškodeniam mozgu.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí si chcú použitie AED vyskúšať. Či už to sú členovia DHZO alebo DHZ, zamestnanci obecných úradov či denných stacionárov v obciach.

Čo je potrebné pre účasť?

Vzdelávanie sa uskutoční v sobotu 20.05.2023 v čase od 9:00-13:30 v Prešove. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť do 10.05.2023 prostredníctvom prihlasovacieho formulára (klik na link). Pozor, kapacita vzdelávania je vzhľadom na jeho praktický charakter obmedzená. Poplatok za vzdelávanie je 8 €/osoba. Všetky detailné informácie obdržíte pred podujatím na e-mail zadaný v registrácii.

 
Ak len jeden zúčastnený dobrovoľník získa odvahu použiť AED ak to bude nutné a zachráni tým niekomu život, je to neoceniteľné pre celú spoločnosť.

Záštitu nad týmto podujatím prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme za podporu partnerovi Spencer Medical.