Zachráňme Tomiho s AED
  • štvrtok: 02. mája 2024

Novinka v Safety Pointe – Zachráňme Tomiho

TOMI je nový člen občianskeho združenia HASAM. Spoločne s Rudom budú učiť deti samé praktické veci v rámci nášho Safety Pointu. Zatiaľ čo Rudo učí vo svojej kuchyni deti, ako predchádzať požiarom a uhasiť ich v začiatku, Tomi bude deti učiť pracovať s AEDčkom.

Roztrihnúť odev, vybrať elektródy, správne ich nalepiť, naučiť sa počúvať pokyny a popritom precvičovať KPR – na to všetko sa môžu deti tešiť, ako si to vyskúšajú na vlastnej koži. No najprv však budú musieť zistiť, či Tomimu niečo je alebo len spí… pretože, on veľmi rád spí.

Safety Point je stánok zážitkovej formy požiarnej prevencie, ktorý môžete mať na svojej akcii (viac informácii nájdete TU).

knizna budka
  • piatok: 22. decembra 2023

Knižná búdka pre občanov obce Lemešany a Drienov

„Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

– Charles William Eliot

Hovorí sa, že knihy sú univerzálnym darčekom a že knihou sa nedá nič pokaziť. Preto sme sa v našom občianskom združení HASAM rozhodli darovať knihy hneď celej obci. Konkrétne knižnú búdku, ktorá funguje na princípe: „požičaj a vráť alebo vymeň“. Búdku sme umiestnili v dvoch obciach, v Lemešanoch a v Drienove na autobusových zastávkach.

Budeme radi, keď si pri čakaní na autobus skrátite čas čítaním. V rámci našej organizácie sa snažíme o vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí vychádzajú z detí a mládeže našich obcí. Takže je pre nás dôležité pestovať lásku ku vzdelávaniu, čítaniu a knihám ako takým. Knižná búdka je jednou z možností, ako sa k tomu cieľu priblížiť.

Búdka má slúžiť všetkým obyvateľom, preto vás prosíme o šetrné zaobchádzanie. Obsahuje štartovací baliček kníh, ktoré pokojne dopĺňajte a vymieňajte. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že búdky sú snímané kamerovým systémom.

Ďakujeme za spoluprácu starostom a obecným zastupiteľstvám, že nám inštaláciu umožnili a boli naklonení tejto myšlienke, taktiež ďakujeme ochotným zhotoviteľom za ich čas pri výrobe a transporte a napokon aj darcom, ktorí úvodný balíček kníh venovali.

Do sčítania, priatelia!

Symozium dobrovoľných záchranárov
  • pondelok: 04. decembra 2023

Sympózium dobrovoľných zachranárov

V sobotu 2. decembra sme sa zúčastnili prvého ročníka Sympózia dobrovoľných záchranárov, ktoré sa konalo na pôde Akadémie Policajného Zboru SR v Bratislave a organizovala ho Dobrovoľná civilná ochrana. Naša účasť nebola len pasívna z pozície účastníka, ale i aktívna, kde Dominika (Mgr. Angelovičová) prezentovala význam psychologickej pomoci pri záchranných akciách. Chceli sme poukázať na dôležitosť poskytovania prvej psychologickej pomoci  a preto vypichneme túto myšlienku: “ Hovoríme, čo si myslíme. A čo tak myslieť na to, ČO hovoríme?”

Lekárnička v praxi
  • nedeľa: 22. októbra 2023

Lekárnička v praxi

V sobotu, 21.10.2023 sme v Prešove usporiadali ďalší úspešný workshop pre členov dobrovoľných hasičských zborov, tentoraz so zameraním na organizáciu a praktické používanie lekárničiek. Workshopy sú súčasťou našej snahy podporovať vzdelávanie a pripravenosť dobrovoľných hasičov na rôzne mimoriadne udalosti.

Sme veľmi potešení, že sme mohli usporiadať ďalší workshop pre dobrovoľných hasičov. Dobrovoľní hasiči sú čoraz viac vysielaní k zásahom, ktoré si vyžadujú aj poskytnutie prvej pomoci. Ako organizátori veríme, že schopnosť poskytovať prvú pomoc a efektívne používať lekárničky môže nielen zachrániť životy ale i zmierniť následky zranení. Lekárnička sa stáva nielen povinnou výbavou  hasičských automobilov, ale i prakticky využívanou súčasťou výzbroje hasiča. K realizácii vzdelávania nás priviedla jednoduchá osobná skúsenosť, kedy sme zistili, že v našej hasičskej lekárničke máme všetko a zároveň nič. Teda je tam mnoho vecí, ktoré nie sú v logickom a efektívnom usporiadaní, prípadne vecí, ktoré sme nemali možnosť nikdy vyskúšať a teda je málo pravdepodobné, že by sme ich vedeli aj použiť. Neskôr sme si začali všímať, že v tom nie sme sami.

Workshop bol zameraný najmä prakticky
V jeho prvej časti sa hasiči pod vedením skúsenej záchranárky a zakladateľky OZ Prvá pomoc zážitkom, Mgr. Anny Kmecovej, mohli zoznámiť s výbavou lekárničky od tej laickej až po lekárničku používanú v urgentnej medicíne. Účastníci sa tiež oboznámili s “vychytávkami” 21. storočia, ktoré dokážu hasičom zefektívniť a urýchliť ich činnosť. Účastníci sa tiež zoznamili s modernou transportnou a fixačnou technikou.

V ďalšom bloku si dobrovoľní hasiči pod vedením lektorky prakticky preusporiadali vlastné lekárničky, podľa vlastných potrieb a preferencií.

Čas odborného vzdelávania bol pretkávaný aj neformálnymi rozhovormi a sieťovaním dobrovoľníkov. Súčasťou vzdelávacej aktivity by mal byť vždy aj humor a zážitkové techniky, preto sme pre účastníkov pripravili aj súťaž, kde si mohli otestovať ako poznajú vlastné lekárničky a ako rýchlo nájdu vybrané súčasti povinnej výbavy. S humorom tiež treba dodať, že mnohí prišli na to, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá,. Ako pri každej súťaži, výherca získal odmenu a odniesol si set prírodnej lekárničky.

Posledným blokom vzdelávania bola téma Lekárnička pre dušu

Čo by malo byť jej obsahom priblížila vedúca centra krízovej intervencie Káčko Prešov, Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. Zdôraznila dôležitosť poskytnutia nielen fyzickej, ale aj psychologickej prvej pomoci a tiež dôležitosť starostlivosti o seba po náročných zásahoch.

Občianske združenie HASAM sme založili okrem iného aj s cieľom poskytovať podporu a vzdelávanie pre dobrovoľných hasičov. Tento workshop je jedným z mnohých programov, ktoré ponúkame na zlepšenie bezpečnosti v spoločnosti. Ďakujeme všetkým zúčastneným hasičom, že sa chcú vzdelávať, odborne posúvať a že nám dali svoju dôveru. Za prípravu odbornej časti ďakujeme Mgr. Anne Kmecovej z OZ Prvá pomoc zážitkom a Mgr. Lenke Kvašňákovej, PhD. z Káčka Prešov. Za podporu ďakujeme i predsedovi Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marekovi Angelovičovi a v neposlednom rade za poskytnutie priestorov neziskovej organizácii Relevant n.o.

Fotoalbum:

Lekárnička v praxi
  • piatok: 29. septembra 2023

Organizujeme workshop Lekárnička v praxi

„Úsmevná epizóda zo života ilustruje, že menej je niekedy viac a organizovaný chaos, nie je vždy najlepšia cesta…“

Nám sa vám minule stala taká nepríjemná vec. Pri vykonávaní protipožiarnej hliadky za nami prišlo malé dievčatko, ktoré si pri tancovaní odrelo nohu s prosbou o vydezinfikovanie a leukoplast. Dúfala, že máme pri sebe i lekárničku. Tú sme aj mali, ale našťastie ju používať často nemusíme, tak v nej nemáme úplný prehľad. No a teda za nič na svete sme v rýchlosti nevedeli nájsť obyčajný leukoplast a dezinfekciu na rany. Zato v prvých sekundách sme vyťahovali všetko ostatné – od tlakových obväzov, škrtidla až po oxymeter…

Dezinfekcia sa nakoniec našla, no skúsenosť to veru príjemná nebola. Preto sme sa rozhodli, že naša lekárnička musí prejsť upgrade-om. Potrebujeme v nej mať najpraktickejšie veci, čo najefektívnejšie uložené. A ako na to? 

Srdečne Vás pozývame na workshop s názvom Lekárnička v praxi, ktorý sa bude konať už budúci mesiac v Prešove. Vezmite svoje lekárničky a profesionálna záchranárka vám prezradí tipy a triky z praxe, aby vaša pomoc núdznym bola o ďalší kúsok lepšia, rýchlejšia a efektívnejšia.

Pre koho je vzdelávanie určené?
Vzdelávanie je určené pre všetkých členov DHZO a DHZ, ktorí chcú svoju hasičskú lekárničku naplniť praktickým obsahom a naučiť sa, ako efektívne usporiadať obsah lekárničky. 

Čo je potrebné pre účasť?
Vzdelávanie sa uskutoční v sobotu 21.10.2023 v čase od 9:00-13:00 v Prešove. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť do 17.10.2023 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára. Pozor, kapacita vzdelávania je vzhľadom na jeho praktický charakter obmedzená. Poplatok za vzdelávanie je 9 €/osoba. Všetky detailné informácie obdržíte pred podujatím na e-mail zadaný v registrácii.

Lekárnička v praxi
AED v službe hasičov
  • sobota: 27. mája 2023

Workshop AED v službe hasičov

Hasiči sa vzdelávali v duchu „lepšie pripravení, ako prekvapení“.

V sobotu 20. mája 2023 občianske združenie HASAM zorganizovalo workshop na tému AED v službe hasičov, na ktorom sa zúčastnili členovia dobrovoľných hasičských zborov z okresov Prešov a Košice a tiež zástupcovia obcí, ktorí sa chceli oboznámiť s rolou First Respondera (osoba, ktorá prvá prichádza poskytnúť predlekársku pomoc). Záštitu nad týmto praktickým vzdelávaním prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marek Angelovič.

Cieľom workshopu bolo posilniť ochotu k dobrovoľníckej činnosti v oblasti záchrany života, uistiť účastníkov, ktorí už prístroj AED využívajú, že to čo robia má zmysel a tým, ktorí prístroj ešte nemajú dať príležitosť si ho vyskúšať v praxi a dozvedieť sa akým nenahraditeľným pomocníkom AED môže byť v ich dobrovoľnom hasičskom zbore a obci.“, uviedla predsedkyňa občianskeho združenia HASAM, Ing. Andrea Mlynárová.

V prvej časti sa účastníci oboznámili so základnými zásadami resuscitácie, ktorú si prakticky precvičili. Boli oboznámení so všeobecnými pravidlami fungovania hasičov ako First Responderov. Podľa lektora a bývalého profesionálneho záchranára: „Dobrovoľní hasiči majú nenahraditeľné miesto v systéme First Responderov a práve ich ochota pripravovať sa na použitie AED pred príchodom záchranky dá šancu mnohým ľuďom na prežitie náhleho zastavenia obehu.“ Výskumy ukazujú, že defibrilácia do 3-5 minút od kolapsu môže zvýšiť prežitie človeka na 50-70% a každá ďalšia minúta zdržania znižuje pravdepodobnosť o 10-12%. Prístroj AED je jedinou včasnou možnosťou defibrilácie.

V druhom bloku sa účastníci oboznámili a bližšie spoznali špecifiká prístroja AED a príslušenstva, ktoré môže napomôcť pri jeho použití a údržbe. Mnoho ľudí má obavu použiť externý defibrilátor, pretože nikdy nemali príležitosť vyskúšať si ho, keďže povedomie o jeho dôležitosti ešte nie je v našich končinách tak rozšírené. „Hasiaci prístroj je povinné mať už takmer všade. Je dôležitý, zachraňujeme ním majetok. Jednorázovou investíciou pri zadovážení automatického externého defibrilátora môžeme opakovane zachraňovať to najcennejšie, ľudský život.“, hovorí Ing. Zoltán Beňo, zástupca Spencer Medical.

Pod taktovkou psychológa sa účastníci zoznámili so základnými zásadami ako prekonať strach z poskytnutia pomoci a ako sa o seba postarať po prípadnej úspešnej či neúspešnej záchrane s prístrojom AED. V praktickej časti si všetci účastníci skúsili poskytnutie KPR, vyskúšali si obsluhu prístroja a tiež podanie výboja. „Ak takého podujatie posmelí čo len jedného človeka a keď to bude potrebné zachráni niekomu život, určite splnilo svoj cieľ.“, uzavrela lektorka a psychologička Dominika Angelovičová.

Za podporu ďakujeme Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za prípravu odbornej časti profesionálnym záchranárom a Spencer Medical a v neposlednom rade aj neziskovej organizácii Relevant.

AED v službe hasičov
  • utorok: 25. apríla 2023

Organizujeme workshop AED v službe hasičov

Plánujeme veľkú vec! Už 20. mája 2023 sa v Prešove bude konať workshop s názvom AED v službe hasičov. Workshop je určený členom dobrovoľných hasičských zborov, ale i starostom a zamestnancom obecných úradov.

Či už vo svojom okolí máte AED alebo o jeho zadovážení ešte len uvažujete, vzdelávanie je určené pre Vás! Súčasťou programu budú interaktívne prednášky, ale aj praktické situácie súvisiace s poskytnutím prvej pomoci, použitím AED ale aj prekonaním strachu z poskytnutia pomoci. Programom účastníkov budú sprevádzať profesionálni záchranári, zástupca výrobcu AED i psychológ. Po absolvovaní workshopu dostanú účastníci okrem potvrdenia o absolvovaní najmä neoceniteľné praktické skúsenosti využitia AED.

Prečo takéto vzdelávanie?

V poslednom období vnímame, že už je prístroj AED dostupný na mnohých miestach avšak stretávame sa aj s tým, že ľudia sa ich boja použiť bez predchádzajúcej skúsenosti. Automatický externý defibrilátor (AED) pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania, poskytuje človeku, ktorému sa zastavil krvný obeh dvakrát vyššiu šancu prežitie, ako bez jeho použitia. Každá minúta, kedy je „odložená“ KPR znižuje šancu na prežitie o 10%. Práve dobrovoľní hasiči (ale aj zamestnanci OcÚ) dokážu byť veľmi rýchlou a účelnou pomocou profesionálnym záchranárom a sú schopní poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie a tým aj efektívnejšie. Uvedomujeme si, že aj keď AED je plne automatický a dokáže ho použiť ktokoľvek, ale bez predchádzajúcej skúsenosti „na nečisto“ je to náročné a nie každý má na to odvahu. Preto chceme poskytnúť priestor na získanie skúsenosti s praktickým použitím AED a tým posilniť ochotu ľudí pokúsiť sa zachrániť život. Môžeme si jeho použitie 100x pozrieť na videu, keď však budeme podobnej situácii vystavení, nemusíme si na postup spomenúť. Keď si tieto schopnosti a zručnosti vyskúšame „na vlastnej koži“ uchovávame si ich v tzv. pohybovej pamäti. Častokrát, keď sme následne vystavení takejto situácii „na ostro“ nie sme schopní popísať, ako to robíme, telo pracuje samo, pretože si postup pamätá. Pohybové spomienky sú veľmi odolné voči zabúdaniu a sú trváce aj voči poškodeniam mozgu.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí si chcú použitie AED vyskúšať. Či už to sú členovia DHZO alebo DHZ, zamestnanci obecných úradov či denných stacionárov v obciach.

Čo je potrebné pre účasť?

Vzdelávanie sa uskutoční v sobotu 20.05.2023 v čase od 9:00-13:30 v Prešove. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť do 10.05.2023 prostredníctvom prihlasovacieho formulára (klik na link). Pozor, kapacita vzdelávania je vzhľadom na jeho praktický charakter obmedzená. Poplatok za vzdelávanie je 8 €/osoba. Všetky detailné informácie obdržíte pred podujatím na e-mail zadaný v registrácii.

 
Ak len jeden zúčastnený dobrovoľník získa odvahu použiť AED ak to bude nutné a zachráni tým niekomu život, je to neoceniteľné pre celú spoločnosť.

Záštitu nad týmto podujatím prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme za podporu partnerovi Spencer Medical.

Oheň a panika
  • štvrtok: 09. marca 2023

Oheň a panika 3x inak

9. marca si pripomíname Deň paniky – veselý sviatok o panike a strese v každodennom živote. Ale čo to v skutočnosti panika je? Iste každý z nás toto slovo už počul a predpokladám, že aj v rôznych kontextoch. Paniku môžeme chápať v rôznych významoch a v rôznych kontextoch. Čo to teda panika je?

PANIKA – „PO PRVÉ“

Oheň a panikaPanikou rozumieme správanie, ku ktorému dochádza v nebezpečných hromadných situáciách, odborne povedané ide o hromadné zdesenie, zmätok, teda správanie skupiny osôb, ku ktorému dochádza v krízových situáciách a ktoré vedie k vzniku tzv. panického davu. 

Panický dav je reakcia väčšej skupiny osôb, ktoré utekajú z miesta nebezpečenstva. Ich správanie je charakteristické tým, že je neadekvátne, teda ľudia strácajú úsudok a orientáciu v priestore a ich správanie je smerované k sebazáchove nakoniec však vedie k záhube. Patria tu situácie, keď sa dav snaží dostať cez únikový východ pred požiarom, keď dav „tlačí na dvere“, ktoré nemôže otvoriť, práve preto, že na nich vytvárajú tlak, či tzv. lievik, kedy sa veľké množstvo ľudí snaží dostať cez úzky priestor. 

Zvyčajne teda ľudia reagujú tak, že sa chcú zachrániť pred požiarom, pred udusením no v konečnom efekte sa im toto správanie stáva osudným . V dave sa veľmi rýchlo šíri negatívna emócia, dezinformácie a poplašné správy, ktoré vedú k impulzívnemu a nekoordinovanému pohybu veľkého množstva ľudí.

V návale emócie a strachu ľudia zvyčajne nehľadia na iné osoby, ktoré spadli alebo ktoré potrebujú pomoc. Preto sa pri týchto udalostiach často krát stáva, že dav „ušliape“ ľudí alebo sa v tlačenici udusia.

 

Pripomeňme si pár smutných príkladov, kedy sa pod príčinu smrti obetí požiarov a hromadných podujatí podpísalo aj davové správanie.

→ V roku 2003 v Rhode Islande vznikla panika po požiari v nočnom klube, kde zomrelo 100 ľudí. 
→ O rok neskôr v roku 2004 v Buenos Aires požiar spôsobený pyrotechnikou mal za následok 200 obetí, ktoré sa udusili alebo ich ušliapal dav.
→ V roku 2009 v Perme požiar zábavnej pyrotechniky usmrtil 160 obetí, ktoré sa udusili alebo ich ušliapal dav.
→ V roku 2010 na hudobnom festivale v Nemecku vypukla panika pravdepodobne po tom, keď sa medzi účastníkmi rozšírila nepravdivá informácia o bombovom útoku. Dav udupal 19 ľudí a ďalších 342 sa zranilo.
→ V roku 2011 došlo v Maďarskom nočnom klube k bitke a davom boli v panike udupané 3 dievčatá.
→ V roku 2013 v meste Santa Maria došlo k požiaru zábavnej pyrotechniky v nočnom klube, kde dav ušliapal alebo sa udusilo 242 obetí.
→ Minulý rok, 2022, v Soule došlo k tlačenici pri oslavách Halloweenu, kde evidovali 120 mŕtvych a 100 zranených osôb. 

 

PANIKA – „PO DRUHÉ“

Oheň a panikaAsi najčastejšie však slovo panika používame laicky pre označenie stavu, kedy naše telo reaguje na silné záťažové situácie, ktoré sú mimoriadne, teda náhle a neočakávané, a ktoré negatívne ohrozujú a pôsobia na život, zdravie alebo majetok. Tieto situácie sú sprevádzané bezmocnosťou a pocitom ohrozenia. Patria tu nešťastné udalosti spôsobené ľuďmi ako agresívny útok, havária, zranenia, alebo sú spôsobené prírodou ako prírodné katastrofy, požiare, zemetrasenia, povodne, a pod.

Teda, v laickom ponímaní môžeme prejavy „paniky“ zažiť v situácii, keď spozorujeme požiar, ktorý nás ohrozuje alebo keď sme účastníkom alebo svedkom nehody, kedy by sme mali podať prvú pomoc. Každá naša reakcia v takejto záťažovej situácii je normálnou reakciou tela na nenormálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli a vyžaduje si iné zvládacie mechanizmy ako používame obvykle. Naše telo na takúto záťaž reaguje dvoma spôsobmi:

Aktívna reakcia:

→ pociťujeme pri nej svalové napätie, silne sa potíme, máme potrebu utekať, niečo rozbiť alebo udrieť do niečoho,

→ prežívame výrazne emócie – sme nahnevaný, agresívny,

→ nedokážeme sa sústrediť a efektívne komunikovať, hovoríme príliš rýchlo, sekane, naše myšlienky nie sú plynulé a nedokážeme vyjadriť čo vidíme, kde sme a podobne,

→ máme katastrofické myšlienky, vidíme iba to najhoršie.

Pasívna reakcia:

→ prejavujeme sa strnulosťou, obmedzením pohybu, nemotornými,

→ nekoordinovanými pohyby, spomalením fyziologických funkcií,

→ máme ľadové ruky, nohy, zbledneme,

→ nie sme schopný porozumieť pokynom, verbálnym oznámeniam, informáciám, počujeme ale nedokáže realizovať pokyn alebo vysloviť myšlienku,

→ akoby zamrzneme.

Sú to situácie, v ktorých nedokážeme rýchlo zareagovať alebo reagujeme až prirýchlo.

PANIKA – „PO TRETIE“

Oheň a panikaPanikou môžeme rozumieť aj odborne nazývaný záchvat paniky alebo panický atak. Ide o epizódu intenzívneho vnútorného nepokoja, úzkosti a strachu, ktorá môže prísť aj bez vonkajšej zjavnej príčiny alebo má na jej vzniku má podiel genetika, ale aj prežitie extrémne stresujúcej udalosti.

Trvanie panického ataku je individuálne, trvá 5 až 30 minút. Môžeme ho zažiť iba raz v živote (približne každý štvrtý človek v priebehu života prežije aspoň jeden panický atak) avšak ak je príznakom tzv. panickej poruchy, či sprievodným prejavom úzkosti môžu prichádzať aj pravidelne (Liga za duševné zdravie SR vo svojom celoslovenskom prieskume z roku 2021 hovorí, že každý štvrtý Slovák uvádza panické ataky ako časté prejavy úzkosti). Fyziologicky sa často tento stav zamieňa s infarktom, keďže ho sprevádza búšenie alebo rýchly tlkot srdca, potenie, chvenie alebo trasenie, dýchavičnosť alebo pocit dusenia, zovretie hrdla, bolesť v hrudi, triaška alebo návaly tepla, strach zo straty kontroly alebo zo zbláznenia sa, strach zo smrti. Aj dlhšie po záchvate môže človek pociťovať tras, napätie a fyzické vyčerpanie, ale aj pocit ochabnutia alebo eufórie.

PANIKA – AKO SI TEDA POMÓCŤ?

 

Nech už sa pozeráme na paniku z akéhokoľvek uhla pohľadu, je dôležité sa s ňou vysporiadať a pomôcť si zvládnuť ju. Poznáme hneď niekoľko svojpomocných techník.

1. Využite pozitívnu afirmáciu
Pozitívnou afirmáciou sa rozumejú krátke vety, ktoré nás majú povzbudiť. Je to krátka veta, ktorou pozitívne stimulujeme naše podvedomie, aby pracovalo pre nás a pomáhalo nám zvládnuť rôzne úlohy. Využite napríklad pozitívnu afirmáciu, teda hovorte si: „To zvládnem, to prejde!“

2. Uvoľnite napätie
V reakcii na závažný stres je dôležité uvoľniť nahromadené napätie. Pomôže ak si napríklad zakričíte alebo silno zovriete päste na rukách, zadržte na pár sekúnd, uvoľnite napätie z rúk a opakujete niekoľkokrát za sebou, až kým necítite uvoľnenie.

3. Uvedomelo dýchajte
Riadené dýchanie je pri zvládaní reakcií na stres a paniky kľučové. Ale! Nesnažte sa tento popisovaný stav tzv. „rozdýchať“ v zmysle rýchleho dýchania. Lapanie po dychu totiž všetko iba zhoršuje, vzniká hyperventilácia, čo je zvýšený prísun kyslíka, ktorý spôsobuje mravenčenie v prstoch, točenie hlavy a paradoxne pocit dusenia. Pokúste sa dych čo najviac upokojiť a spomaliť. Môžete vyskúšať aj dýchanie do vrecúška, tým získate späť stratený CO2 alebo si dajte pred ústa vystretú dlaň a dýchajte do vystretej dlane. Pomáha tiež tzv. dýchanie do štvorca. Predstavte si , že v mysli kreslíte štvorec. Nádych nosom na 4 sekundy. Zadržanie dychu na 4 sekundy. Výdych cez nos na 4 sekundy. Zadržanie na 4 sekundy. Opakovanie je ideálne 4 minúty. V mysli, tak obchádzame štvorec. Cvičenie môžeme robiť po sediačky alebo v chôdzi.

4. Zameranie pozornosti inde
Metód zameranie pozornosti existuje veľké množstvo. Metóda uzemnenia (5-4-3-2-1) je jedna z najkratších a pomôže vám vrátiť vás do prítomnosti, ktorú prežívate. Najprv si nahlas pomenujte 5 vecí, ktoré vidíte. Rozhliadnite sa okolo seba a nahlas pomenujte 5 vecí, na ktoré vám padne, všímajte si ich tvar, veľkosť i farbu. Potom pomenujte 4 veci, ktorých sa môžete dotknúť (zem, vankúš, kabelka a pod.) Následne pomenujte 3 veci, ktoré môžete práve počuť, teda to čo práve zaznamenal váš sluch. Pomenujte tiež 2 veci, ktorých vôňu práve cítite.
Nakoniec pomenujte a sústreďte sa na jednu chuť (cukrík, žuvačka, káva….).

5. Ak mi žiadna z techník nepomáha je potrebné vyhľadať odbornú pomoc psychológa, psychiatra, psychoterapeuta. Neostávajte na svoje ťažkosti sami!

 
Oheň a panika

ZDROJ:

[1] Meme This is fine: Green, K. C. 2013. Gunshow – On Fire

[2] SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.: Video: Pri požiari v nočnom klube zomrelo takmer 250 ľudí. 2013. [cit. 05.03.2023]. on-line: https://sita.sk/video-pri-poziari-v-nocnom-klube-zomrelo-takmer-250-ludi/

[3] Image: This covers has been designed using assets by Drazen Zigic8photo and cookie_studio from Freepik.com

[4] Liga za duševné zdravie: Nový prieskum Ligy: Každý štvrtý až piaty Slovák hlási časté prejavy úzkosti a iné ťažkosti-často sú podráždení, majú obavy a problém uvoľniť sa. Rastie počet ľudí s úzkosťou. 2021. [cit. 05.03.2023]. on-line: https://dusevnezdravie.sk/novy-prieskum-ligy-kazdy-stvrty-az-piaty-slovak-hlasi-caste-prejavy-uzkosti-a-ine-tazkosti-casto-su-podrazdeni-maju-obavy-a-problem-uvolnit-sa-rastie-pocet-ludi-s-uzkostou/

[5] Paulík, K. 2010. Psychologie lidské odolnosti. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, a. s.

[6] Ševčíková, A. 2007. Stabilizačné techniky a ich využitie. In: Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 14, 2007.

[7] Pastuchová Neumannová, A .2022. Sociálna komunikácia a krízové situácie. Bratislava: APZ.

[8] Vodáčková, D. a kol. 2002. Krizova intervence. Praha: Portál.