Lekárnička v praxi
  • nedeľa: 22. októbra 2023

Lekárnička v praxi

V sobotu, 21.10.2023 sme v Prešove usporiadali ďalší úspešný workshop pre členov dobrovoľných hasičských zborov, tentoraz so zameraním na organizáciu a praktické používanie lekárničiek. Workshopy sú súčasťou našej snahy podporovať vzdelávanie a pripravenosť dobrovoľných hasičov na rôzne mimoriadne udalosti.

Sme veľmi potešení, že sme mohli usporiadať ďalší workshop pre dobrovoľných hasičov. Dobrovoľní hasiči sú čoraz viac vysielaní k zásahom, ktoré si vyžadujú aj poskytnutie prvej pomoci. Ako organizátori veríme, že schopnosť poskytovať prvú pomoc a efektívne používať lekárničky môže nielen zachrániť životy ale i zmierniť následky zranení. Lekárnička sa stáva nielen povinnou výbavou  hasičských automobilov, ale i prakticky využívanou súčasťou výzbroje hasiča. K realizácii vzdelávania nás priviedla jednoduchá osobná skúsenosť, kedy sme zistili, že v našej hasičskej lekárničke máme všetko a zároveň nič. Teda je tam mnoho vecí, ktoré nie sú v logickom a efektívnom usporiadaní, prípadne vecí, ktoré sme nemali možnosť nikdy vyskúšať a teda je málo pravdepodobné, že by sme ich vedeli aj použiť. Neskôr sme si začali všímať, že v tom nie sme sami.

Workshop bol zameraný najmä prakticky
V jeho prvej časti sa hasiči pod vedením skúsenej záchranárky a zakladateľky OZ Prvá pomoc zážitkom, Mgr. Anny Kmecovej, mohli zoznámiť s výbavou lekárničky od tej laickej až po lekárničku používanú v urgentnej medicíne. Účastníci sa tiež oboznámili s “vychytávkami” 21. storočia, ktoré dokážu hasičom zefektívniť a urýchliť ich činnosť. Účastníci sa tiež zoznamili s modernou transportnou a fixačnou technikou.

V ďalšom bloku si dobrovoľní hasiči pod vedením lektorky prakticky preusporiadali vlastné lekárničky, podľa vlastných potrieb a preferencií.

Čas odborného vzdelávania bol pretkávaný aj neformálnymi rozhovormi a sieťovaním dobrovoľníkov. Súčasťou vzdelávacej aktivity by mal byť vždy aj humor a zážitkové techniky, preto sme pre účastníkov pripravili aj súťaž, kde si mohli otestovať ako poznajú vlastné lekárničky a ako rýchlo nájdu vybrané súčasti povinnej výbavy. S humorom tiež treba dodať, že mnohí prišli na to, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá,. Ako pri každej súťaži, výherca získal odmenu a odniesol si set prírodnej lekárničky.

Posledným blokom vzdelávania bola téma Lekárnička pre dušu

Čo by malo byť jej obsahom priblížila vedúca centra krízovej intervencie Káčko Prešov, Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. Zdôraznila dôležitosť poskytnutia nielen fyzickej, ale aj psychologickej prvej pomoci a tiež dôležitosť starostlivosti o seba po náročných zásahoch.

Občianske združenie HASAM sme založili okrem iného aj s cieľom poskytovať podporu a vzdelávanie pre dobrovoľných hasičov. Tento workshop je jedným z mnohých programov, ktoré ponúkame na zlepšenie bezpečnosti v spoločnosti. Ďakujeme všetkým zúčastneným hasičom, že sa chcú vzdelávať, odborne posúvať a že nám dali svoju dôveru. Za prípravu odbornej časti ďakujeme Mgr. Anne Kmecovej z OZ Prvá pomoc zážitkom a Mgr. Lenke Kvašňákovej, PhD. z Káčka Prešov. Za podporu ďakujeme i predsedovi Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marekovi Angelovičovi a v neposlednom rade za poskytnutie priestorov neziskovej organizácii Relevant n.o.

Fotoalbum:

Lekárnička v praxi
  • piatok: 29. septembra 2023

Organizujeme workshop Lekárnička v praxi

„Úsmevná epizóda zo života ilustruje, že menej je niekedy viac a organizovaný chaos, nie je vždy najlepšia cesta…“

Nám sa vám minule stala taká nepríjemná vec. Pri vykonávaní protipožiarnej hliadky za nami prišlo malé dievčatko, ktoré si pri tancovaní odrelo nohu s prosbou o vydezinfikovanie a leukoplast. Dúfala, že máme pri sebe i lekárničku. Tú sme aj mali, ale našťastie ju používať často nemusíme, tak v nej nemáme úplný prehľad. No a teda za nič na svete sme v rýchlosti nevedeli nájsť obyčajný leukoplast a dezinfekciu na rany. Zato v prvých sekundách sme vyťahovali všetko ostatné – od tlakových obväzov, škrtidla až po oxymeter…

Dezinfekcia sa nakoniec našla, no skúsenosť to veru príjemná nebola. Preto sme sa rozhodli, že naša lekárnička musí prejsť upgrade-om. Potrebujeme v nej mať najpraktickejšie veci, čo najefektívnejšie uložené. A ako na to? 

Srdečne Vás pozývame na workshop s názvom Lekárnička v praxi, ktorý sa bude konať už budúci mesiac v Prešove. Vezmite svoje lekárničky a profesionálna záchranárka vám prezradí tipy a triky z praxe, aby vaša pomoc núdznym bola o ďalší kúsok lepšia, rýchlejšia a efektívnejšia.

Pre koho je vzdelávanie určené?
Vzdelávanie je určené pre všetkých členov DHZO a DHZ, ktorí chcú svoju hasičskú lekárničku naplniť praktickým obsahom a naučiť sa, ako efektívne usporiadať obsah lekárničky. 

Čo je potrebné pre účasť?
Vzdelávanie sa uskutoční v sobotu 21.10.2023 v čase od 9:00-13:00 v Prešove. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť do 17.10.2023 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára. Pozor, kapacita vzdelávania je vzhľadom na jeho praktický charakter obmedzená. Poplatok za vzdelávanie je 9 €/osoba. Všetky detailné informácie obdržíte pred podujatím na e-mail zadaný v registrácii.

Lekárnička v praxi
Deň otcov
  • nedeľa: 18. júna 2023

Deň otcov

Chceme vzdať hold všetkým ockom – hasičom, ktorí sa každodenne obetujú pre dobro ostatných a naplňujú rolu ochrancov nielen svojej rodiny, ale aj celej komunity. Sú pripravení v každom okamihu nasadiť svoje zručnosti, statočnosť a oddanosť službe ľuďom. Ich práca je obzvlášť náročná a vyžaduje si fyzickú a psychickú silu, odvahu a zodpovednosť. Nehovoriac o tom, keď sa k tomu pridá ešte úloha otca …
Deň otcov
AED v službe hasičov
  • sobota: 27. mája 2023

Workshop AED v službe hasičov

Hasiči sa vzdelávali v duchu „lepšie pripravení, ako prekvapení“.

V sobotu 20. mája 2023 občianske združenie HASAM zorganizovalo workshop na tému AED v službe hasičov, na ktorom sa zúčastnili členovia dobrovoľných hasičských zborov z okresov Prešov a Košice a tiež zástupcovia obcí, ktorí sa chceli oboznámiť s rolou First Respondera (osoba, ktorá prvá prichádza poskytnúť predlekársku pomoc). Záštitu nad týmto praktickým vzdelávaním prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, Ing. Marek Angelovič.

Cieľom workshopu bolo posilniť ochotu k dobrovoľníckej činnosti v oblasti záchrany života, uistiť účastníkov, ktorí už prístroj AED využívajú, že to čo robia má zmysel a tým, ktorí prístroj ešte nemajú dať príležitosť si ho vyskúšať v praxi a dozvedieť sa akým nenahraditeľným pomocníkom AED môže byť v ich dobrovoľnom hasičskom zbore a obci.“, uviedla predsedkyňa občianskeho združenia HASAM, Ing. Andrea Mlynárová.

V prvej časti sa účastníci oboznámili so základnými zásadami resuscitácie, ktorú si prakticky precvičili. Boli oboznámení so všeobecnými pravidlami fungovania hasičov ako First Responderov. Podľa lektora a bývalého profesionálneho záchranára: „Dobrovoľní hasiči majú nenahraditeľné miesto v systéme First Responderov a práve ich ochota pripravovať sa na použitie AED pred príchodom záchranky dá šancu mnohým ľuďom na prežitie náhleho zastavenia obehu.“ Výskumy ukazujú, že defibrilácia do 3-5 minút od kolapsu môže zvýšiť prežitie človeka na 50-70% a každá ďalšia minúta zdržania znižuje pravdepodobnosť o 10-12%. Prístroj AED je jedinou včasnou možnosťou defibrilácie.

V druhom bloku sa účastníci oboznámili a bližšie spoznali špecifiká prístroja AED a príslušenstva, ktoré môže napomôcť pri jeho použití a údržbe. Mnoho ľudí má obavu použiť externý defibrilátor, pretože nikdy nemali príležitosť vyskúšať si ho, keďže povedomie o jeho dôležitosti ešte nie je v našich končinách tak rozšírené. „Hasiaci prístroj je povinné mať už takmer všade. Je dôležitý, zachraňujeme ním majetok. Jednorázovou investíciou pri zadovážení automatického externého defibrilátora môžeme opakovane zachraňovať to najcennejšie, ľudský život.“, hovorí Ing. Zoltán Beňo, zástupca Spencer Medical.

Pod taktovkou psychológa sa účastníci zoznámili so základnými zásadami ako prekonať strach z poskytnutia pomoci a ako sa o seba postarať po prípadnej úspešnej či neúspešnej záchrane s prístrojom AED. V praktickej časti si všetci účastníci skúsili poskytnutie KPR, vyskúšali si obsluhu prístroja a tiež podanie výboja. „Ak takého podujatie posmelí čo len jedného človeka a keď to bude potrebné zachráni niekomu život, určite splnilo svoj cieľ.“, uzavrela lektorka a psychologička Dominika Angelovičová.

Za podporu ďakujeme Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za prípravu odbornej časti profesionálnym záchranárom a Spencer Medical a v neposlednom rade aj neziskovej organizácii Relevant.

Športuj ako hasič
  • pondelok: 15. mája 2023

Organizujeme detskú súťaž

Srdečne pozývame všetky deti na súťaž „Športuj ako hasič“, ktorá sa bude konať 10.06.2023 so štartom o 9:30 hod. v Lemešanoch. Súťažiť môžu dievčatá i chlapci vo veku 4-12 rokov.

Propozíciehlavné podmienky súťaže, rozpis disciplín, súťažný poriadok

Registrácia (nutná!) z dôvodu max. kapacity (20 tímov): https://lnk.sk/sc17

Registračný poplatok (v hotovosti pri prezentácii tímu): 3 € / súťažiaci – v cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, pitný režim a účastnícka medaila pre každého súťažiaceho.

Prezentácia súťažiacich (v deň súťaže) – vedúci tímu predloží vyplnenú súpisku športového tímu a každý súťažiaci predloží:
– preukaz poistenca/občiansky preukaz, (stačí kópia)
– podpísaný súhlas s účasťou maloletého na súťaži

 

Základné informácie:

Súťaží trojčlenný tím – veliteľ a 2 členovia v 4 kategóriach: dievčatá/chlapci 4-7 rokov a dievčatá/chlapci 8-12 rokov. Zmiešané družstvá sú povolené, no zaradené budú do kategórie chlapci. Veková kategória sa určuje podľa najstaršieho súťažiaceho v tíme.

Ustrojenie: Tím súťaží (podľa možnosti) v jednotnom športovom oblečení, ktoré zakrýva kolená a lakte. Nevyhnutnosťou je prilba, halová obuv (s bielou podrážkou) nezanechávajúca šmuhy a pevná športová obuv na vonkajšie ihrisko.

Disciplíny: Tímy súťažia v 3 disciplínach: Zručnosť-Rýchlosť-Vedomosť. Športové disciplíny v sebe kombinujú aktivity inšpirované hasičským športom.

Disciplína „Zručnosť“ v sebe zahŕňa tímové súťaženie v disciplínach kombinujúcich manuálne zručností, hrubú motoriku a pohybovú obratnosť. Zjednodušene sa aktivita dá pripodobniť člnkovému behu, avšak na každom stanovišti bude preverovaná okrem obratnosti aj manuálna zručnosť a vytrvalosť. Každý člen súťažného tímu bude zodpovedať za svoju časť trate, avšak navzájom musia kooperovať a pomáhať si.

Disciplína „Rýchlosť“ zahŕňa bežecké rýchlostné disciplíny, ktoré kombinujú atletické spôsobilosti s hasičskou zručnosťou na princípe štafetového behu.

Keďže v športe je dôležitý nielen fyzický tréning, ale aj tréning mentálny, treťou súťažnou disciplínou “Vedomosť” bude preverovanie vedomostí z oblasti požiarnej prevencie, sebazáchovy a prvej pomoci aktivizujúcou formou.

Športuj ako hasič
Deň natiek
  • nedeľa: 14. mája 2023

Mama v záchranných zložkách (zn. SUPERHRDINKA)

Viete, aké sú charakteristiky superhrdinky? Keď túto otázku položíte webovému prehliadaču (či UI), odpovie vám niečo v zmysle, že superhrdinka je osoba s výnimočnými schopnosťami, ktorá je osobne motivovaná pre konanie dobra nezávisle od okolností, pohybuje sa v prostredí, ktoré nevyhnutne vyžaduje nadľudské výkony, bojuje proti rôznym superzločincom a má dvojitú identitu. Na koho iného sedia tieto charakteristiky? No predsa na naše mamy! Naše mamy majú výnimočné schopnosti – zachraňujú životy vo všetkých zmysloch. Mamy sa obetujú, šíria dobro a im sa často dostáva odmietanie a nedocenenie ich schopností. Mamy sa pohybujú v prostredí, v ktorom musia aktivovať schopnosti vrcholového manažéra, profesionálneho športovca, pani učiteľky, kuchárky a niekedy i krotiteľa súčasne. Neustále bojujú s rôznymi superzločincami, ktorými sú často nedostatok času, nevydarené prvé lásky ich detí alebo „iba“ nezvestné ponožky… A v neposlednom rade má dvojitú identitu, obzvlášť, keď tou druhou identitou je hasička, záchranárka či policajtka. Podarila sa nám veľká vec! 6 ochotných mám – superhrdiniek zo zložiek IZS nám odpovedalo na tri otázky:
1. Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu hasičky/policajtky/záchranárky?
2. V čom vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete svoje vaše profesné zručnosti?
3. Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)

Ich odpovede v plnom znení si prečítajte nižšie:

MAMKY V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE SR

Som Lucia, hasička na oddelení operačného riadenia a IZS na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Košiciach a som mamkou dcéry Natálky (4r).

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu hasičky?
Pri našej zmenovej prevádzke (denné/nočné) by to bolo nemožné nebyť starých rodičov, ktorí mi s Natálkou veľmi pomáhajú a za čo im veľmi ďakujem. Poobede ju vyzdvihujú zo škôlky a sú s ňou až do večera a keď mamka aj ocko sú v práci, Natálka spí u jednej z babiek :).

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
Odkedy som mamou, viac rozumiem niektorým prestrašeným až hysterickým reakciám mám pri volaniach na tiesňovú linku, ktoré potrebujú ukľudniť a situáciu vyriešiť. Zdá sa mi, že som aj trpezlivejšia pri vyťažovaní hovorov. Našťastie ja ako mama som nepotrebovala využiť moju profesiu, i keď pri starších príbuzných už áno.

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
V určitých situáciách je to naozaj ťažké, hlavne keď vám vyjde služba na Štedrý večer, alebo na vystúpenie zo škôlky na Deň matiek a vy tam nie ste. No na druhej strane, veľmi si v rodine vážime práve tie sviatočné chvíle, keď nám to vyjde a sme spolu 🙂 a poriadne si ich užijeme.

 

Som Janka. Trojnásobná mamina a hasička na vedúcej pozícii Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach.

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu hasičky?
Pevne verím, že s najväčším úsilím o čo najlepší výsledok, sa mi to darí prirodzene. Je to perpetuum  mobile, ale v ľudskej ríši. Ani matkou, ani hasičkou som sa nenarodila. Deti sú najväčším darom a zázrakom v živote matky a ja ten trojnásobný dar mám už 26/20/17 rokov a za ďalší dar v mojom živote považujem svoju prácu, ktorú vykonávam 23 rokov. Oboje je poslaním a vyžaduje nekonečnú trpezlivosť a zodpovednosť. Samozrejme, že náročnejšie obdobie je za mnou, keď boli deti malé a skúsenosti vo výkone služby som ešte len musela nadobudnúť. Išlo to ruka v ruke. Deti rástli a skúsenosti pribúdali. Deti boli skľúčené, keď som musela absolvovať školenia, výcviky, služobné cesty na viac dní mimo domov, ale boli nadšené, keď prišli so spolužiakmi na hasičskú stanicu a vítala som ich v rovnošate. Pre nich je prirodzené, že som presná, autoritatívna, prirodzene sa u nás doma rozvíja a podporuje ochota pomôcť druhým v núdzi.

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
To, že som mama mi pomáha vo všetkom, všetko má zmysel. Keď boli doma v rodine ťažšie situácie a problémy, veľmi mi pomohlo, že pri nástupe do služby som musela všetko potlačiť do úzadia, aby som sa naplno venovala práci a tým pádom napätie z problémov v domácnosti zo mňa opadlo a mohla som ich riešiť neskôr s jasnou hlavou. A to isté platí naopak. Dôležité je nevzdávať sa, brať problémy ako súčasť života, či už rodinné alebo pracovné.

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
Také isté ako v iných profesiách. Prichádzame z roboty do roboty… Nevieme si oddýchnuť, myslíme na deti neustále. Sme na nich hrdé a podporujeme ich. Na svoje deti sa viem s láskou pozerať donekonečna.

Nevýhody, že v prípade potreby musím nastúpiť do výkonu služby bezodkladne máme vyriešené, berieme to ako súčasť môjho povolania, viac to mrzelo, keď boli deti malé. Snáď nevýhodou pre moje deti je neustále pripomínanie bezpečnosti, keďže udalosti, s ktorými výkon mojej služby súvisí, je o množstve tragédii zapríčinených aj ľudskou nedbanlivosťou.

 

MAMKY V POLICAJNOM ZBORE SR

Volám sa Petra, mám 33 rokov a som policajtkou už takmer 7 rokov na obvodnom oddelení v Giraltovciach. No už 3 roky a 4 mesiace som najmä matkou úžasnej dcérky Soničky. V lete, ak bude všetko áno má, už nás bude o jedného človiečika viac a pribudne k Soničke sestrička Lujza.

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu policajtky?
V prvom rade bol návrat po 2,5 r. do práce veľmi ťažký z dôvodu, že som si nevedela predstaviť, ako to budem zvládať opäť pracovať na 12-tkách a zároveň vykrývať ranné vstávanie, odviezť do škôlky a čo bude poobede, keď som v práci do 19:30 hod. K tomu všetkému manžel je tiež policajt a na rovnakom oddelení, a tiež pracuje na 12-tky. Čiže, často sme si len odovzdali službu či večer, či ráno. Veľa nám pomohla moja mama. Keď nepracovala, prišla k dcérke alebo ju vyzdvihla v škôlke, to isté sestra ak nemohla mama. V neposlednom rade nám vychádzal v ústrety náš skvelý riaditeľ a so zástupcom plánovali služby tak, aby sme mohli byť s dcérou takmer vždy a vedeli si zariadiť škôlku a byť s ňou doma, kým jeden z nás bol v práci. Takže nie je to ľahké vykonávať túto profesiu a zároveň byť matkou. Do toho, keď sa ešte pridali choroby, každý druhý týždeň doma, najmä v zimnom období, bolo to náročné. Ale vždy keď bolo potrebné som si vzala či už OČR alebo dovolenku, aby som s ňou mohla byť. Predsa, poznáme to, mama je mama a počas choroby o to viac. Určite som nikdy nekonala na úkor mojej dcérky, aspoň nie som si toho vedomá. Veľa pomáha, keď máte každý deň po boku manžela a blízkych, ktorí vám radi pomôžu, ak to potrebujete.

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
V našej profesii sa stretávame aj s ťažšími prípadmi, najmä ak ide o preverenia týkajúce sa ohľadom detí, problémových detí a najmä nevyriešených sporov medzi rodičmi, hádok medzi nimi, rozvodov. Keď vidíte ako tie už aj malé stvorenia sa trápia a plačú keď sa pred vami hádajú ich rodičia väčšinou, kto to dieťa a prečo chce mať, trhá to srdce lebo ani jedno z tých detí si nezaslúži takto trpieť a trápiť sa už od malička. Dupľom si to uvedomujete viac, keď už ste matka a vidíte a viete, že toto nikdy nemôžem dopustiť doma, aby to takto skončilo. Nikdy neviete, čo vás samých čaká v živote. V takejto situácii sa snažíme prv ukľudniť rodičov a upozorniť ich nato, že sa nato dívajú ich deti a v druhom rade vysvetliť tým deťom, prečo je to tak, že dospelí sa občas pohádajú, ale že bude dobre, nech sa neboja. Myslím, že ja ako matka/policajtka toto vnímam citlivejšie a viem sa tým pádom viac vžiť do toho problému, ktorý aktuálne riešime. Na druhej strane doma svoju profesiu využívam veľmi málo, možno preto, že dcérka je ešte malá, má 3 roky a nechápe ešte tejto práci. Vie, že musíme chodiť do práce, lebo potrebujeme zarobiť peniažky, aby sme mali čo jesť, kúpiť si niečo na seba alebo hračky. Jediné čo je u nás bežné, že sa rada hrá na policajtku a zlodeja. Ona chytá mňa pretože vie, že zlodej musí ísť do basy a ona má putá a ide zatýkať. Takže je to takou hravou formou doma :).

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
Veľmi veľkou výhodou je, že nemusíte ťahať nočné služby, kým sú deti malé. Predsa ako už som vyššie spomenula, mama je mama a ja si rada urobím každý večer taký poriadok – večera, sprcha, spinkať. Aspoň moja dcérka je viac naviazaná na mňa, keďže sme spolu častejšie, ale už nejaký čas si vyberá, kto ju osprchuje, kto s ňou ide spinkať. A ja som kľudná, keď som doma a viem ako spí v noci. Prípadne idem k nej do izby, keď sa zobudí, plače alebo sa jej niečo sníva. Pretože manžel spí občas ako medveď :). Nevýhodou je aj to, že moja dcérka napríklad nevstáva vždy rovnako do škôlky, keďže občas musíme ísť z domu skôr o hodinu, aby som ja stíhala do práce načas a striedam manžela, ktorý končí nočnú. Vtedy mi je ľúto ju tak skoro budiť, ale občas si nevyberáme. Určite sú v našej profesii ako aj vo všetkých ostatných výhody či nevýhody, ale myslím, že vždy si to človek zariadi tak, aby bolo dobré hlavne pre naše milované detičky :).

Na záver chcem len podotknúť, že naše povolanie je občas veľmi rizikové. Nikdy neviete, či sa domov vrátite… Je to smutné, ale je to tak. Preto sa sama snažím pristupovať v práci v určitých situáciách tak, aby ma mohla moja dcérka Sonička vždy po každej službe privítať opäť doma. Dôležité je tu byť pre nich a byť zdraví. Ja vždy verím, že ten hore, Pán Boh, je náš ochranca.

Volám sa Janka v policajnom zbore pracujem ako duchovná. Zároveň som mamou 2 detí.

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu policajtky?
Keď boli moje deti maličké, bola som farárkou Reformovanej kresťanskej cirkvi a žili sme na fare. Na Bohoslužby som sa snažila pripravovať po nociach, keďže som sa počas dňa venovala deťom, alebo mala zborové povinnosti. Škôlku si veľmi neužili, keďže bolo pre ne nepochopiteľné, prečo by oni mali z domu odísť, keď ja som doma :). Neskôr, keď som prijala od Pána Boha poslanie ísť do služby policajnej duchovnej, tak už boli deti väčšie a teda sme celý tento prechod riešili spoločne. Ale život na fare moju rodinu naučil žiť so skutočnosťou, že možno budem musieť kedykoľvek odísť (mnohokrát sa to stávalo aj uprostred tej najlepšej hry). Zvykli si, že je to moja služba. Samozrejme je to mnohokrát ťažké. No snažila som sa tieto chvíle im nejak kompenzovať.

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
To, že ako duchovná mám svoju rodinu, vychovávam deti beriem ako veľký dar. V prvom rade je neskutočne krásne mať sa ku komu vrátiť. Mať ľudí, ktorí Ťa čakajú, ktorí ťa podržia, pochopia, mnohokrát aj bez slova. Objímu, prinesú kávu, pretože vedia, že máš za sebou náročný deň.  Ďalšou veľkou výhodou je, že mnohé veci a udalosti s ktorými pracujem, si prežívam aj doma vo svojej rodine. Aj ja vychovávam deti so všetkými starosťami a radosťami. Aj ja musím vedieť povedať odpusť a tiež odpúšťať. To sú skúsenosti, ktoré sú potrebné, aby som mohla lepšie chápať životné starosti iných. Nuž a v čom využívam svoje profesijné zručnosti doma? Povedala by som, že sa skôr viac bojím o svojich. Som na nich úzkoslivejšia, keďže viem, čo sa môže stať.

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
Mám veľa kolegýň duchovných. V tomto povolaní si na jednej strane sama organizuje čas, no na druhej strane sa vyskytujú veci, ktoré nedokáže ovplyvniť napr. pohreb, alebo príde na faru človek so svojím trápením a vtedy všetky plány padajú a musí ich dobiehať. Tiež deti, ktoré vychovávam s manželom sú okolím prísnejšie súdené, či sú slušné a podobne. Aj preto vnímam, že mnohé tieto deti sú prísnejšie vychovávané a mamky farárky vytvárajú aj na seba väčší tlak. Niečo podobné prežívajú aj mamky policajtky. Tiež sa na ich deti pozerá cez lupu. Je veľmi náročné odolať tlaku okolia, aj svojmu vlastnému. Nájsť radosť z blízkosti toho druhého a byť usmievavou mamkou, ktorá to svoje dieťa prijíma vždy a za každých okolností. V tom je viera veľkým pomocníkom a stále viac žasnem ako už v Starom Zákone platilo, že dôležité pre život každého človeka je stanoviť hranice. A že Láska s milosrdenstvo sú nad všetkým.


MAMKY V ZDRAVOTNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

Volám sa Anna, som zdravotnícky záchranár a mama 3 detí.

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu záchranárky?
Pravdu poviem, že ani neviem ako je to skĺbené. Ķým bol iba najstarší syn bolo to na logistiku jednoduchšie. Po nástupe do práce z poslednej materskej dovolenky bol začiatok veľmi ťažký, aj tým, že deti už boli tri, manžel je tiež záchranár, smeny sa nám striedali tak, že hocikedy sme deti museli budiť o 5:30 hod., ten, ktorý išiel do dennej smeny ich doniesol tomu druhému do práce, kde sme si vymenili smenu, deti a auto…(to isté aj pri nočnej smene). 

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
Výjazdy, kde ošetrujeme deti sú veľmi psychicky náročné. To, že som mama mi pomáha viac pochopiť úzkosť rodičov, ktorým ošetrujeme dieťa (viackrát sa stalo, že daná matka sa tiež ukľudnila, keď zistila, že i ja som mama alebo, že aj moje deti mali laryngitídu). Taktiež  viac rozumiem zraneným deťom, chápem ich strach z vyšetrenia, lepšie viem s nimi komunikovať. Naopak, doma využívam vedomosti a skúseností z praxe.

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
Medzi výhody patrí, že pri zraneniach, ochoreniach čerpám z vedomostí nadobudnutých počas štúdia. Neviem, či je to výhoda, ale náš dom je akoby ambulancia „prvého kontaktu“ , kde chodia po radu alebo pomoc. To pozná asi každí zdravotník, že mu zvonček alebo mobil zvoní aj o polnoci. Moje deti rady pri ošetrovaní asistujú (ale zatiaľ tvrdia, že nechcú byť záchranári). Hlavnú výhodu ale vidím z pracovnom čase. Pred nočnou zmenou a po nej mám voľno, čo je pri deťoch keď sú choré, veľká výhoda, nemusím žiadať toľko voľna,  OČR a pod. Neviem si predstaviť ako to zvládajú matky, ktoré pracujú každý deň. Bolo obdobie, že menšie deti boli viac doma ako v škôlke, každú chvíľu boli choré. Vtedy som hovorila, že ak by som pracovala v jednosmennej pracovnej zmene, som prepustená.
Medzi nevýhody patrí pracovná deformácia 😉 pri najmenšom zranení, chorobe myslím na tie najhoršie komplikácie. Upozorňujem každú chvíľu, aby neliezli tam a tam,  aby nejazdili bez prilby na bicykli, aby nešli rýchlo, aby nejedli zo zeme, atď… Paradoxne, aj keď som to spomínala ako výhodu, niekedy je nevýhoda to, že som po nočnej a choré dieťa doma. Vtedy doslova tlačím hodiny dopredu, nech už je čas kedy má ísť spať, že pôjdem si aspoň na chvíľu ľahnúť aj ja.  Alebo keď som v nočnej a manžel volá, že niektoré dieťa má laryngitídu, alebo zvracia, teplotuje, a vy sa musíte sústrediť na prácu no mysľou ste pri vašom dieťati. Aj keď viem, že manžel to zvládne. Nevýhodou je aj to, že po toľkých nočných zmenách, máte narušený režim, metabolizmus. A taktiež, že nie vždy prídem  domov akoby som mala. Výjazd sa predĺži niekedy aj o viac ako dve hodiny. Už viac krát som z dennej smeny, ktorá by mala končiť o 19:00 hod. prišla po 22:00 hod. (to isté, z nočnej smeny som prišla takmer pred obedom).

Som Alena, pracujem ako operátor na tiesňovej linke 155 a som mama 3 detí.

Ako sa vám darí skĺbiť rolu mamy a rolu záchranárky?
Prácu a rodinný život sa samozrejme snažím skĺbiť najviac ako viem. Keďže môj pracovný čas je od 07:00 do 19:00, teda 12 hodín, pred dennou smenou musím všetko pripraviť na ďalší deň. Je to hlavne o dobrom manažmente, ale bez môjho manžela, ktorý to perfektne zvláda aj keď nie som doma, by to nešlo. Po nočnej službe sú dni náročnejšie.

V čom Vám vo vašej profesii pomáha, že ste aj mama a naopak, kedy ako mama využijete vaše profesijné zručnosti?
Na tiesňovej linke často komunikujem s rodičmi, ktorí volajú aj kvôli rade ako postupovať pri rôznych detských chorobách. Keďže som mama troch detí, aj ja sama som si s deťmi prešla rôznymi chorobami či úrazmi. Preto dokážem pochopiť nielen strach a obavy zo strany rodičov. Samozrejme snažím sa pomôcť, poradiť predovšetkým po odbornej stránke, a často krát sú mi nápomocné moje vlastné skúsenosti. Vždy keď ide o veľmi vážnu situáciu týkajúcu sa najmä detí je to pre všetkých zúčastnených veľmi náročné a emotívne. Na tiesňovej linke sa však musím správať profesionálne a zvládnuť emócie aj na druhej strane telefónu, aby sme vedeli čo najlepšie pomôcť a zachrániť život dieťaťa. A ako každý rodič vnímam to všetko veľmi intenzívne. Často si na tieto hovory spomeniem aj po dlhšom čase.
Zároveň ma všetky tieto skúsenosti ovplyvňujú aj v súkromí, v starostlivosti a výchove detí. Na základe situácií, ktoré poznám z tiesňovej linky a manžel zo záchrannej služby, sa doma snažíme robiť také preventívne kroky, aby sme predišli úrazom. Taktiež si myslím si, že niektoré choroby či úrazy zvládame možno o čosi pokojnejšie a istejšie vďaka našim vedomostiam a skúsenostiam. Mnohokrát si k nám chodia po radu, alebo po pomoc kamaráti, susedia či známi.

Ako to majú mamy vo vašej profesii? (výhody/nevýhody)
Ako výhodu vnímam vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré som vďaka štúdiu, praxi a práci získala. Niektoré situácie si totiž vieme prejsť možno s väčšou ľahkosťou. Ak má človek dostatok informácií a vedomostí vie sa jednoduchšie rozhodnúť. Na druhej strane si myslím, že všetky mamy a otcovia by mali mať základné vedomosti v oblasti prvej pomoci v život ohrozujúcich situáciách a v oblasti prevencie a pod.
Pre mňa ako matku je obrovskou nevýhodou práca cez víkendy a sviatky. Najmä tie vianočné a veľkonočné. Ako žena a matka chcem vytvárať „teplo domova“ a prežívať pekné spoločné chvíle s rodinou aj počas týchto krásnych sviatkov. Pre mňa je to často krát stres, ako to naplánovať, všetko stihnúť pripraviť, byť tam pre moju rodinu pokojná a s dobrou náladou a v ďalšej chvíli musím byť profesionál na tiesňovej linke. Je to náročné, ale pracujem na tom a snažím sa svoju myseľ nastaviť tak, aby sme to v pohode zvládli. Taktiež nástup na nočné služby bol pre mňa ako matku ťažký, najmä kvôli môjmu vtedy 3 ročnému synčekovi, ktorý bol zvyknutý zaspávať so mnou. Rovnako dni po nočnej službe nie sú jednoduché.


Na záver, všetkým mamám-superhrdinkám ďakujeme za ich úprimnosť a angažovanosť a prajeme im veľa úspechov na všetkých ich životných frontoch.

AED v službe hasičov
  • utorok: 25. apríla 2023

Organizujeme workshop AED v službe hasičov

Plánujeme veľkú vec! Už 20. mája 2023 sa v Prešove bude konať workshop s názvom AED v službe hasičov. Workshop je určený členom dobrovoľných hasičských zborov, ale i starostom a zamestnancom obecných úradov.

Či už vo svojom okolí máte AED alebo o jeho zadovážení ešte len uvažujete, vzdelávanie je určené pre Vás! Súčasťou programu budú interaktívne prednášky, ale aj praktické situácie súvisiace s poskytnutím prvej pomoci, použitím AED ale aj prekonaním strachu z poskytnutia pomoci. Programom účastníkov budú sprevádzať profesionálni záchranári, zástupca výrobcu AED i psychológ. Po absolvovaní workshopu dostanú účastníci okrem potvrdenia o absolvovaní najmä neoceniteľné praktické skúsenosti využitia AED.

Prečo takéto vzdelávanie?

V poslednom období vnímame, že už je prístroj AED dostupný na mnohých miestach avšak stretávame sa aj s tým, že ľudia sa ich boja použiť bez predchádzajúcej skúsenosti. Automatický externý defibrilátor (AED) pre poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania, poskytuje človeku, ktorému sa zastavil krvný obeh dvakrát vyššiu šancu prežitie, ako bez jeho použitia. Každá minúta, kedy je „odložená“ KPR znižuje šancu na prežitie o 10%. Práve dobrovoľní hasiči (ale aj zamestnanci OcÚ) dokážu byť veľmi rýchlou a účelnou pomocou profesionálnym záchranárom a sú schopní poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie a tým aj efektívnejšie. Uvedomujeme si, že aj keď AED je plne automatický a dokáže ho použiť ktokoľvek, ale bez predchádzajúcej skúsenosti „na nečisto“ je to náročné a nie každý má na to odvahu. Preto chceme poskytnúť priestor na získanie skúsenosti s praktickým použitím AED a tým posilniť ochotu ľudí pokúsiť sa zachrániť život. Môžeme si jeho použitie 100x pozrieť na videu, keď však budeme podobnej situácii vystavení, nemusíme si na postup spomenúť. Keď si tieto schopnosti a zručnosti vyskúšame „na vlastnej koži“ uchovávame si ich v tzv. pohybovej pamäti. Častokrát, keď sme následne vystavení takejto situácii „na ostro“ nie sme schopní popísať, ako to robíme, telo pracuje samo, pretože si postup pamätá. Pohybové spomienky sú veľmi odolné voči zabúdaniu a sú trváce aj voči poškodeniam mozgu.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí si chcú použitie AED vyskúšať. Či už to sú členovia DHZO alebo DHZ, zamestnanci obecných úradov či denných stacionárov v obciach.

Čo je potrebné pre účasť?

Vzdelávanie sa uskutoční v sobotu 20.05.2023 v čase od 9:00-13:30 v Prešove. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť do 10.05.2023 prostredníctvom prihlasovacieho formulára (klik na link). Pozor, kapacita vzdelávania je vzhľadom na jeho praktický charakter obmedzená. Poplatok za vzdelávanie je 8 €/osoba. Všetky detailné informácie obdržíte pred podujatím na e-mail zadaný v registrácii.

 
Ak len jeden zúčastnený dobrovoľník získa odvahu použiť AED ak to bude nutné a zachráni tým niekomu život, je to neoceniteľné pre celú spoločnosť.

Záštitu nad týmto podujatím prebral predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme za podporu partnerovi Spencer Medical.

Valentín
  • utorok: 14. februára 2023

Sv. Valentín

Prajeme Vám krásneho Valentína!
 
Všetkým členom záchranných zložiek a samozrejme aj všetkým dobrovoľníkom prajeme, aby mali v svojich partnerov, rodiny ale i svoju prácu. Jednoducho, spája nás pomoc ľuďom a TO je srdcová záležitosť.
 
P.S.: Vedeli ste, že aj sv. Valentín bol nielen biskup ale aj lekár?
 
Valentín