Športuj ako hasič
  • pondelok: 10. júla 2023

Detská súťaž Športuj ako hasič

Prešovský samosprávny kraj

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

V sobotu, 10. júna 2023 si v obci Lemešany deti zmerali svoje sily a tímového ducha v súťaži „Športuj ako hasič”. Súťaž zorganizovalo občianske združenie HASAM a uskutočnila sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Lemešany.  Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Deti vo veku od 4-12 rokov súťažili v troch disciplínach Rýchlosť – Zručnosť – Vedomosť. V súťažných tímoch plnili športové úlohy s prvkami hasičského športu.

Museli sa vysporiadať s úlohami, ktoré preverili nielen ich rýchlosť, ale aj šikovnosť. Popasovali sa so stáčaním hasičskej hadice, prekonávaním prekážok, viazaním hasičských uzlov, zapínaním karabíny na sací kôš či prekonaním tunela v skupine. Tunel simuloval miestnosť, kde hasiči kvôli dymu a ohňu „nevidia ani na krok”. Aby sa bezpečne dostali všetci členovia tímu von, museli sa držať jeden druhého a kooperovať aby vyšli čo najrýchlejšie.

Súťažiaci si vyskúšali okrem spolupráce v tíme aj svoje vedomosti a praktické spôsobilosti z prvej pomoci a požiarnej ochrany. V rámci súťažných stanovíšť efektívne hasili elektrospotrebič, telefonovali na tiesňovú linku či oživovali človeka v bezvedomí. „Najviac nás prekvapil chlapček Živko (5 rokov), ktorý bez váhania vedel, čo je potrebné urobiť ak nájde niekoho v bezvedomí. Bez strachu, ostýchania sa či obavy predviedol prvú pomoc na figuríne, čím nás naozaj ohúril.” skonštatovala Mgr. Dominika Angelovičová, rozhodca v disciplíne Vedomosť.

Súťaže sa zúčastnili deti z materskej a základnej školy v Lemešanoch ale i deti z dobrovoľných hasičských zborov obcí Ľubotice, Podhorany či mladí hasiči z Margecian.

Počas chvíľ čakania na plnenie disciplín deti využili čas na hru, spoznávanie nových detí a čo je dôležité, utužili kamarátstva.

Celým športovým dňom sa niesla zdravá rivalita, ale aj veľká prajnosť a vzájomne povzbudzovanie. Každý súťažiaci bol odmenený medailou za svoj výkon a tí najlepší aj odmenou. Deti odchádzali unavené no zároveň motivované k ďalšej činnosti, nielen tej športovej, ale aj hasičskej.

Chceme sa poďakovať všetkým deťom, ich rodičov či vedúcim krúžku mladých hasičov, že sa súťaže zúčastnili. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní, či už ZŠ a MŠ Lemešany za priestory, rozhodcom z radov dobrovoľných hasičov a všetkým podporovateľom. Veríme, že sa v podobnej priateľskej atmosfére stretneme aj niekedy nabudúce.

Športuj ako hasič
  • pondelok: 15. mája 2023

Organizujeme detskú súťaž

Srdečne pozývame všetky deti na súťaž „Športuj ako hasič“, ktorá sa bude konať 10.06.2023 so štartom o 9:30 hod. v Lemešanoch. Súťažiť môžu dievčatá i chlapci vo veku 4-12 rokov.

Propozíciehlavné podmienky súťaže, rozpis disciplín, súťažný poriadok

Registrácia (nutná!) z dôvodu max. kapacity (20 tímov): https://lnk.sk/sc17

Registračný poplatok (v hotovosti pri prezentácii tímu): 3 € / súťažiaci – v cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, pitný režim a účastnícka medaila pre každého súťažiaceho.

Prezentácia súťažiacich (v deň súťaže) – vedúci tímu predloží vyplnenú súpisku športového tímu a každý súťažiaci predloží:
– preukaz poistenca/občiansky preukaz, (stačí kópia)
– podpísaný súhlas s účasťou maloletého na súťaži

 

Základné informácie:

Súťaží trojčlenný tím – veliteľ a 2 členovia v 4 kategóriach: dievčatá/chlapci 4-7 rokov a dievčatá/chlapci 8-12 rokov. Zmiešané družstvá sú povolené, no zaradené budú do kategórie chlapci. Veková kategória sa určuje podľa najstaršieho súťažiaceho v tíme.

Ustrojenie: Tím súťaží (podľa možnosti) v jednotnom športovom oblečení, ktoré zakrýva kolená a lakte. Nevyhnutnosťou je prilba, halová obuv (s bielou podrážkou) nezanechávajúca šmuhy a pevná športová obuv na vonkajšie ihrisko.

Disciplíny: Tímy súťažia v 3 disciplínach: Zručnosť-Rýchlosť-Vedomosť. Športové disciplíny v sebe kombinujú aktivity inšpirované hasičským športom.

Disciplína „Zručnosť“ v sebe zahŕňa tímové súťaženie v disciplínach kombinujúcich manuálne zručností, hrubú motoriku a pohybovú obratnosť. Zjednodušene sa aktivita dá pripodobniť člnkovému behu, avšak na každom stanovišti bude preverovaná okrem obratnosti aj manuálna zručnosť a vytrvalosť. Každý člen súťažného tímu bude zodpovedať za svoju časť trate, avšak navzájom musia kooperovať a pomáhať si.

Disciplína „Rýchlosť“ zahŕňa bežecké rýchlostné disciplíny, ktoré kombinujú atletické spôsobilosti s hasičskou zručnosťou na princípe štafetového behu.

Keďže v športe je dôležitý nielen fyzický tréning, ale aj tréning mentálny, treťou súťažnou disciplínou “Vedomosť” bude preverovanie vedomostí z oblasti požiarnej prevencie, sebazáchovy a prvej pomoci aktivizujúcou formou.

Športuj ako hasič