Upratali sme Lemešany
  • nedeľa: 23. apríla 2023

Upratali sme Lemešany

Pri príležitosti dňa Zeme sa občianske združenie HASAM zapojilo do iniciatívy Upracme Slovensko.

Strávili sme krásny jarný deň v spoločnosti skvelých ľudí. Dobrovoľníci z radov zamestnancov obce, dobrovoľných hasičov, žiakov ZŠ a MŠ Lemešany či ostatní obyvatelia našej malebnej dedinky, vyzbierali smeti v obci a jej okolí. Podarilo sa nám vyzbierať desiatky vriec rôzneho odpadu. Cestou do lesa a v samotnom lese sa ponechali kopy s vyzbieraným väčším odpadom, ktorý spolu s vrecami odvezú v pondelok pracovníci OcÚ na zberný dvor.

Ďakujeme ešte raz všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa včera popoludní zapojili do jarného upratovania – za ich ochotné ruky a vynaložené úsilie. Po dobrej vykonanej práci sme si spoločne pochutnali na guľáši, ktorý zabezpečila obec Lemešany. Aj touto cestou chceme opätovne poďakovať za podporu jarného upratovania Kultúrnej komisii a OcÚ Lemešany. Triediť odpad nie je žiadna veda! Preto všetky zapojené deti dostali na záver nielen sladkú odmenu ale aj rôzne edukatívne darčeky od ENVI – PAKu. Podporujme našich najmenších k nesebeckému správaniu nielen voči iným, ale aj voči našej planéte. Veríme, že enviromentálne povedomie sa bude zlepšovať a čoskoro takéto akcie nebudú vôbec potrebné. Ale pokiaľ je nutné upratovať neporiadok za inými, veľmi oceňujeme inciatívu Upracme Slovensko, ktorá morálne i materiálne podporuje dobrovoľníkov na celom Slovensku. Zároveň ďakujeme aj združeniu obci Ekotorysa za materiálnu pomoc.

Upracme Lemešany
  • štvrtok: 23. marca 2023

Organizujeme veľké jarné upratovanie

Pri príležitosti dňa Zeme sa občianske združenie HASAM zapája do iniciatívy Upracme Slovensko a pozýva všetkých občanov obce Lemešany, malých aj veľkých, alebo aj iných dobrovoľníkov na spoločné veľké jarné upratovanie našej obce. Stretneme sa v sobotu, 22.04.2023 o 13:00 hod. pred obecným úradom v Lemešanoch. Čím viac nás príde, tým skôr a väčšiu plochu našej obce upraceme. Vrecia na odpadky aj jednorazové rukavice zabezpečíme! Kultúrna komisia našej obce zas zabezpečí pre každého dobrovoľníka, ktorý donesie vyzbieraný odpad, malé občerstvenie. Špeciálne radi uvítame naše deti zo ZŠ a MŠ Lemešany, pre ktoré máme pripravené prekvapenie. A bude aj súťaž!

Nechajte sa prekvapiť.

Tešíme sa na Vás.

Upracme Lemešany
Image: Upklyak. This cover has been designed using assets from Freepik.com

Za podporu a materiálne vybavenie ešte raz ďakujeme: