Upratali sme Lemešany
  • nedeľa: 23. apríla 2023

Upratali sme Lemešany

Pri príležitosti dňa Zeme sa občianske združenie HASAM zapojilo do iniciatívy Upracme Slovensko.

Strávili sme krásny jarný deň v spoločnosti skvelých ľudí. Dobrovoľníci z radov zamestnancov obce, dobrovoľných hasičov, žiakov ZŠ a MŠ Lemešany či ostatní obyvatelia našej malebnej dedinky, vyzbierali smeti v obci a jej okolí. Podarilo sa nám vyzbierať desiatky vriec rôzneho odpadu. Cestou do lesa a v samotnom lese sa ponechali kopy s vyzbieraným väčším odpadom, ktorý spolu s vrecami odvezú v pondelok pracovníci OcÚ na zberný dvor.

Ďakujeme ešte raz všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa včera popoludní zapojili do jarného upratovania – za ich ochotné ruky a vynaložené úsilie. Po dobrej vykonanej práci sme si spoločne pochutnali na guľáši, ktorý zabezpečila obec Lemešany. Aj touto cestou chceme opätovne poďakovať za podporu jarného upratovania Kultúrnej komisii a OcÚ Lemešany. Triediť odpad nie je žiadna veda! Preto všetky zapojené deti dostali na záver nielen sladkú odmenu ale aj rôzne edukatívne darčeky od ENVI – PAKu. Podporujme našich najmenších k nesebeckému správaniu nielen voči iným, ale aj voči našej planéte. Veríme, že enviromentálne povedomie sa bude zlepšovať a čoskoro takéto akcie nebudú vôbec potrebné. Ale pokiaľ je nutné upratovať neporiadok za inými, veľmi oceňujeme inciatívu Upracme Slovensko, ktorá morálne i materiálne podporuje dobrovoľníkov na celom Slovensku. Zároveň ďakujeme aj združeniu obci Ekotorysa za materiálnu pomoc.

#hashtags