WORKSHOP V ŠKÔLKE

Cieľom workshopu v materskej škole je rozšíriť povedomie detí o požiarnej prevencii v domácnostiach a prostredníctvom hry im poskytnúť zručnosti v oblasti hasenia požiarov. Deti interaktívnym spôsobom pomôžu opičiakovi Rudovi zvládnuť požiare v jeho kuchyni, naučia sa správne volať na tiesňovú linku a s dobrovoľnými hasičmi si skúsia povolanie hasiča. „Na vlastnej koži“ si vyskúšajú ako sa manipuluje s hasiacim prístrojom a zistia aké iné hasebné prostriedky existujú a ako sa s nimi manipuluje.

Aj Vaša škôlka môže získať titul „Safety friendly škôlka“ ak absolvuje s nami zážitkovú požiarnu prevenciu. Pre cenovú kalkuláciu nás neváhajte kontaktovať.