AED
  • pondelok: 23. októbra 2023

AED zachránilo život v Ľuboticiach

Lekári sa učia vyoperovať nádor, policajti trénujú vyjednávanie s teroristom, psychológovia sa učia komunikovať so samovrahom, hasiči trénujú hasenie výškovej budovy po výbuchu, civilná ochrana trénuje koordináciu pri živelnej katastrofe či zemetrasení, vodiči sa učia vykonávať KPR, dobrovoľní hasiči trénujú ako používať AED ….

Pýtate sa, prečo sme spojili navonok nespojiteľné situácie? Lebo majú dva spoločné menovatele. Jedným z nich je proces učenia sa a tým druhým fakt, že všetci títo spomenutí ľudia dúfajú, že svoje naučené vedomosti a zručnosti nebudú musieť nikdy použiť.

V podobnom duchu sme sa stretli v máji na prvom workshope, ktorý sme my „HASAMáci“ organizovali na tému využitie AED pre dobrovoľných hasičov. Naším hlavným cieľom bolo rozšíriť povedomie o využití externých defibrilátorov, ako malých pomocníkov s obrovským potenciálom, medzi dobrovoľných hasičov. Uvedomovali sme si, že toto nie je prioritná úloha a ani poslanie, ktoré hasiči vykonávajú, na druhej strane, sa ale nedal opomenúť fakt, že dobrovoľní hasiči sú obrovský potenciál pri záchrane života. Vedeli sme, že budeme musieť bojovať so strachom, predsudkami a finančnou náročnosťou spojenou s témou AED v kontextoch DHZ.

Workshop AED v službe hasičov
Na workshope odzneli slová, ktoré v nás rezonujú dodnes: „Ak toto pomôže čo i len k jednej záchrane ľudského života, má to zmysel!“  V tomto duchu bola veľmi potešujúca informácia, že sa účastníkom workshopu, dobrovoľným hasičom z Ľubotíc, podarilo zachrániť život pomocou moderného defibrilátora od firmy Spencer Medical, ktorý mali v obci neuveriteľných 12 dní! 

V reťazi prežitia je medzi kolapsom a znovuoživením funkcií srdca dôležitý nielen spoľahlivý prístroj AED, ale aj dve rovnako dôležité súčasti: srdce a ruky. Otvorené srdce pomáhajúceho (či už dobrovoľného hasiča alebo First Respondera) obetovať svoj strach, nepohodu aj zodpovednosť, ktorú vtedy preberá a jeho ochotné ruky, ktoré operátor tiesňovej linky používa ako prostriedok pomoci. Koniec koncov, ak by pomáhajúci nemali otvorené srdce a ochotné ruky, ani ten najlepší prístroj AED by nepomohol, lebo by ostal visieť na stene zbrojnice či obecného úradu. A ak si tie ruky pamätajú, čo majú robiť, vysoko sa zvyšuje pravdepodobnosť záchrany. K všetkým týmto aspektom prispieva vzdelávanie. Ak si raz niečo vyskúšame, natrénujeme „na nečisto“, naša motorická pamäť automaticky reaguje, ruky vedia čo majú robiť, čo nám dodáva viac istoty a tým aj ochoty vykročiť mimo svoju komfortnú zónu. A ako sa hovorí v známej pesničke: „Neváham – kľakám a makám…“

 „Vzdelávanie nie je prípravou na život. Vzdelávanie je život sám.”

                                                                                     John Dewey

#hashtags