Bezpečne na cintoríne
  • piatok: 27. októbra 2023

Bezpečne na cintoríne

Cintorín je miesto, ktoré slúži na posledný odpočinok našich milovaných. S blížiacimi sa sviatkami cintoríny ožívajú tisíckami návštevníkov, ktorí prichádzajú prejaviť úctu ich pamiatke. Vzhľadom na veľký prílev ľudí je dôležité venovať pozornosť aj bezpečnosti, obzvlásť požiarnej bezpečnosti. V tomto článku sa pozrieme na opatrenia, ktoré môžeme prijať na zvýšenie bezpečnosti na cintorínoch a na zníženie rizika požiarov.

Oheň a sviečky

Ani vy si neviete predstaviť návštevu cintorína bez zapálenia sviečky na hrobe svojho blízkeho? Otvorený oheň, teda aj plamienok sviečky, je podľa štatistiky požiarovosti, ktorú vytvára Hasičský a záchranný zbor, najčastejšou príčinou vzniku požiarov. Pri nesprávnej manipulácií, umiestnení pri horľavých materiáloch alebo v prípade nedbanlivosti môže prísť veľmi ľahko k vzniku požiaru a jeho následnému rozšíreniu.

  1. Sviečky patria na stabilnú a nehorľavú podložku.
  2. Skvelou alternatívou je elektrická sviečka. 
  3. Každá sviečka by mala byť chránená skleneným kahancom v dostatočnej vzdialenosti od seba.
  4. Ak je hrobové miesto bez náhrobnej dosky, dbajte na pravidelné kosenie, odstraňovanie suchých častí rastlín, a pod. Suchá vegetácia, či mulčovacia kôra sa môžu ľahko zapáliť.
  5. Umiestnite sviečky v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov (napr. stuhy, vence, kytice či ikebany, …).
  6. Zabezpečte dekorácie proti pohybu, vietor ich môže dostať do tesnej blízkosti sviečok.
  7. Neodhadzujte horiace zápalky na zem.
  8. Pri zapaľovaní sviečok, dbajte na svoju bezpečnosť (napr. vzbĺknutie odevu).
  9. Ak ste na cintoríne s deťmi, nenechávajte ich pohybovať sa v tesnej blízkosti hrobov bez dozoru, mohli by horiacu sviečku prevrhnúť. 

Dekorácie

Plastové či z prírodného materiálu? Smútočné vence, ikebany, kytice či dekorácie sú z pohľadu bezpečnosti požiarnym rizikom, keďže sú veľmi horľavé. Dbajme hlavne na to, aby boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od horiacich sviečok. Pri dekoráciach z prírodných materiálov sa snažíme aj o to, aby mali dostatok vody (ak je to potrebné) a nezostali vyschnuté. Suché dekorácie ekologicky likvidujeme. Čo sa týka nás, tímu oz HASAM, sme jednoznačne za prírodné materiály. Aj touto “malou troškou” môžeme pomôcť prírode.

Odpad

Hasiči sa nezriedka stretávajú aj s požiarmi kontajnerov umiestnených pri cintorínoch. Kontajnery obsahujú prevažne plast, sklo a suché kvety, čečinu a iné prírodné materiály, t.j. ľahko zápalné materiály. Pri nedbalosti, ako odhodeným nedopalkom z cigarety, vznikne požiar veľmi ľahko. Požiar môže vzniknúť aj technickou chybou na elektrických sviečkach, ktoré odhodíte do kontajnera spolu s batériami.

Návšteva cintorína počas dušičiek je dôležitým a citlivým okamihom, ktorý si zaslúži úctu a zodpovedný prístup.  Zachovajme dôstojnosť, pietu, ohľaduplnosť voči iným návštevníkom a myslíme na bezpečnosť pre nás všetkých.