Vianočná zbierka
  • piatok: 01. decembra 2023

Vianočná charitatívna zbierka

Vianoce, advent, čas pokoja a lásky. Pre niekoho môže byť ale toto obdobie veľmi tažké a v takých chvíľach potrebuje do svojho života svetlo. Svetlo, ktoré mu posvieti na cestu, uľahčí kráčanie, ukáže smer. Aj maličký plamienok zápalky pomôže vidieť v tej najväčšej tme.

Dobrovoľní hasiči obce Lemešany vyhlasujú už po šiestykrát charitatívnu Vianočnú zbierku s heslom „Buď svetlom v tme rozsvecujúce nádej.“ Všetky informácie nájdete na webovej stránke Dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany.

Pomáhať iným ľuďom je veľmi dôležité nielen pre spoločnosť ako takú, ale aj pre nás samotných. Okrem dobrého pocitu, nám charita môže pomôcť prekonať naše vlastné problémy. Pomoc ľuďom Ti ukáže, že aj iní majú podobné problémy ako ty, ba dokonca horšie … a zrazu si uvedomíš, že vlastne nie si na tom až tak zle….

Dobrovoľníci sú neoceniteľným prvkom našej spoločnosti. Napríklad takí dobrovoľní hasiči – ich heslom je „Bohu na slávu a ľuďom na pomoc.“. Pomáhajú ľuďom v často najhorších chvíľach ich života. Ale nie je to pomoc len pri požiaroch, autonehodách, živelných pohromách, pandémiách a podobne. Je to pomoc aj prostredníctvom charity. Hasiči zastrešujú rôzne potravinové zbierky pre chudobných, charitatívne behy pre choré detičky, či potešenie seniorov prostredníctvom ručne písanej pohľadnice. Vyber si podľa svojich možností a schopností a urob krásny skutok lásky. Ver, že ak niekedy budeš potrebovať ty svetielko nádeje, objaví sa.

A nezabudni, stále je lepšia aj malá pomoc, ako veľké nič. Ak by ste sa chceli pridať aj vy, kontaktujte nás.