Srdce na dlani
  • štvrtok: 30. novembra 2023

Srdce na dlani

V stredu, 29. novembra 2023 sme zažili krásny večer plný DOBRA. Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení Srdce na dlani sa konal v priestoroch Prešovského PKO Čierny Orol. Spomedzi 53 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja malo aj naše občianske združenie HASAM zastúpenie. Boli sme nominovaní v kategórii dobrovoľnícky projekt s našim Safety Point-om. Bolo nám cťou sedieť v jednej miestnosti s desiatkami skvelých ľudí, dobrovoľníkov, ktorí boli ocenení za svoju nezištnú prácu. Všetci títo ľudia majú srdce nielen na dlani, ale dokážu si vyhrnúť rukávy a dlane otvárať tam, kde je to potrebné.

Blahoželáme všetkým oceneným a nominovaným ďakujeme, že robíte lepší svet.

Srdce na dlani nominácia
HASAM
  • utorok: 18. októbra 2022

Vznik občianskeho združenia HASAM

Dňa 18.10.2022 vzniklo občianske združenie HASAM registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-64619 a jeho hlavným cieľom je priniesť osvetu požiarnej prevencie pre všetky skupiny ľudí, od najmenších škôlkarov po seniorov.

Občianske združenie HASAM združuje ľudí, ktorí sú zanietení pre dobrovoľníctvo, so zameraním na dobrovoľné hasičstvo. Sme partia mladých ľudí, ktorí si ctia tradíciu a to, čo nám zakladajúci členovia zemskej hasičskej jednoty zanechali. Zároveň si uvedomujeme, že „populácia dobrovoľných hasičov“ starne a nutne potrebujeme inšpirovať deti a mládež k láske k požiarnemu športu, ale i k nadšeniu v požiarnej prevencii. Myslíme si, že oblasť požiarnej prevencie je na Slovenku dlhodobo zanedbávaná a suplujú ju iba lokálne projekty. Preto sme si za jeden z hlavných cieľov zvolili vzdelávacie a preventívne podujatia. Samozrejme šport nechceme vynechať.

Chceme vytvárať propagačné materiály pre deti v oblasti požiarnej prevencie, máme v úmysle aplikovať princípy zážitkovej pedagogiky v oblasti hasičstva. Jednoducho chceme deti i dospelých viac „zapáliť“ pre dobrovoľné hasičstvo. Túto myšlienku sme sa už dlho snažili realizovať na rôznych úrovniach. Máme skúsenosti s dobrovoľníctvom na úrovni miestnych samospráv, samosprávnych krajov i s prácou pre ministerské zložky. Tieto skúsenosti nás veľa naučili no zároveň nám ukázali miesta, na ktorých je potrebné ešte pracovať.

Ďalšou z priorít združenia je vzdelávanie hasičov v oblasti komunikačných zručností, správnom a efektívnom kontakte s občanmi, keďže posledné obdobie narastá výjazdov, kedy členovia DHZ a DHZO okrem samotnej zásahovej činnosti vykonávajú aj koordináciu väčšieho počtu ľudí, zasahujú pri rôznych mimoriadnych udalostiach, kde je potrebné preukazovať okrem odborných kompetencií aj tie komunikačné a medziľudské. Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s lektorovaním, psychológiou, andragogikou, informačno-komunikačnými inováciami a samozrejme skúsenosti so vzdelávaním hasičov, bezpečnosťou pri práci a podobne.

Ak sme vás zaujali, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám priblížime naše aktivity a ak ste zanietený dobrovoľník ako my, príjmame aj nových členov.