HASAM-POSLI-DOBRO-DALEJ
  • štvrtok: 14. marca 2024

Pošli dobro ďalej – hlasuj za HASAM

Zapojili sme sa do projektu spoločnosti Wüstenrot – Pošli dobro ďalej. V prípade výhry získame potrebné finančné prostriedky na realizáciu a rozšírenie nášho projektu Safety Point. No náš úspech závisí od toho, ako dobre vieme mobilizovať našich podporovateľov, aby sa zapojili do on-line hlasovania.

Preto vás prosíme, pomôžte nám! Že ako?

  1. Hlasujte za nás na www.poslidobrodalej.sk
  2. Oslovte svojich priateľov, rodinu a známych, aby sa zapojili tiež a hlasovali za náš projekt. Zdieľajte odkaz na hlasovanie na sociálnych sieťach, e-mailoch a všade, kde sa pohybujete online.

Každý hlas sa počíta! Projektu, ktorý získa najviac hlasov, venuje spoločnosť Wüstenrot až 3 000 eur. Za tieto financie vieme vylepšiť Safety Point a rozšíriť ho o ďalšie prvky požiarnej prevencie, ktoré si deti budú môcť vyskúšať na vlastnej koži. Navyše, ak zahlasujete, ste v hre o vecné ceny a to sa už oplatí! 😀

Ďakujeme vám za váš čas, váš hlas a vašu podporu!

členovia oz HASAM

rok 2023
  • nedeľa: 31. decembra 2023

Aký bol rok 2023?

Je posledný deň v roku 2023. Pripájame sa tak k väčšine a sumarizujeme uplynulý rok. Po prezrení našich článkov, statusov a fotiek musíme skonštatovať, že rok 2023 bol SKVELÝ. Bol to náš prvý „plný rok“ existencie a toľko sme toho vytvorili! Vznikol jeden z hlavných pilierov nášho združenia – Safety Point, zážitkový stánok požiarnej prevencie, ktorý bol nominovaný za dobrovoľnícky projekt roka. Vďaka Safety Point-u sa nám podarilo ovplyvniť tisíce detí požiarnou bezpečnosťou.

Taktiež sme vytvorili 4 spoločenské hasičské hry. Novinkou je Safety Challenge, kde sa ocitnete v roli hasiča, ktorý počas svojej cesty za uhasením požiaru musí zdolávať rôzne výzvy zo sveta hasičov. Hra je vhodná pre celú rodinu.

Už sme spomínali, že vzdelávanie je pre nás prioritou. Vzdelávali sme najmenších škôlkarov ale i dospelákov v požiarnej prevencii. Zároveň sme zorganizovali 2 workshopy pre dobrovoľných hasičov AED v službe hasičov a Lekárnička v praxi, prednášali na Sympóziu dobrovoľných záchranárov a samy sa naďalej vzdelávame v rôznych oblastiach.

Podporujeme aj rozvoj pohybových zručností u detí. V júni sme zorganizovali detskú hasičskú súťaž a v novembri podporili súťaž mladých hasičov.

Veľmi si vážime spoluprácu s našou obcou, dobrovoľními hasičmi z DHZ Lemešany či s vedením Základnej školy s MŠ Lemešany. Spoločne sme sa všetci stretli na Deň Zeme a upratali našu obec. Knižná búdka z našej dielne, ako vianočný darček, bola osadená na autobusovej zastávke v Lemešanoch a Drienove. Taktiež sme sa zúčastnili akcií, ktoré organizovala kultúrna komisia a tak podporili spoločenský život v našej obci.

Na záver chceme dodať, že sme vďační za všetkých, ktorí s nami spolupracujú, pomáhajú nám či podporujú našu činnosť. V roku 2023 sme spoznali skvelých ľudí z občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom, neziskovej organizácie Relevant, zo spoločnosti Spencer Medical, občianskeho združenia IPčko – Káčko a Kreate klub Prešov, chalanov z občianskeho združenia Hasiči Košice a ich projektu 3 metre k životu, zachranárov a operátorov tiesňovej linky, mamky policajtky či hasičky.


Jednoducho ĎAKUJEME.

Srdce na dlani
  • štvrtok: 30. novembra 2023

Srdce na dlani

V stredu, 29. novembra 2023 sme zažili krásny večer plný DOBRA. Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení Srdce na dlani sa konal v priestoroch Prešovského PKO Čierny Orol. Spomedzi 53 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja malo aj naše občianske združenie HASAM zastúpenie. Boli sme nominovaní v kategórii dobrovoľnícky projekt s našim Safety Point-om. Bolo nám cťou sedieť v jednej miestnosti s desiatkami skvelých ľudí, dobrovoľníkov, ktorí boli ocenení za svoju nezištnú prácu. Všetci títo ľudia majú srdce nielen na dlani, ale dokážu si vyhrnúť rukávy a dlane otvárať tam, kde je to potrebné.

Blahoželáme všetkým oceneným a nominovaným ďakujeme, že robíte lepší svet.

Srdce na dlani nominácia
Jesenná burza
  • nedeľa: 22. októbra 2023

Jesenná burza

Jesenné obdobie prináša nielen farebné lístie a chladnejšie počasie, ale aj jedinečné spoločenské udalosti, ktoré spájajú miestnu komunitu a ponúkajú príležitosť zdieľať našu kreativitu a zručnosti. Naše občianske združenie sa nedávno zapojilo do jednej takejto udalosti – jesennej burzy, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Lemešanoch.

Účasť na jesennej burze mala pre naše občianske združenie výnimočný význam, pretože nám umožnila prezentovať naše vlastnoručne vytvorené produkty širokej verejnosti. Hasičké maličkosti, ktoré s láskou vyrábame, majú za cieľ získať finančné prostriedky na podporu našich ďalších projektov a aktivít v rámci občianskeho združenia. Tieto prostriedky nám umožnia rozvíjať naše aktivity a posilňovať našu prítomnosť v komunite. Okrem toho jesenná burza bola aj skvelá príležitosť rozšíriť povedomie o našom združení medzi miestnymi obyvateľmi.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým za ich podporu a povzbudenie. Je to pre nás dôležité a vážime si to. 

Ďakujeme.

HASAM
  • utorok: 18. októbra 2022

Vznik občianskeho združenia HASAM

Dňa 18.10.2022 vzniklo občianske združenie HASAM registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-64619 a jeho hlavným cieľom je priniesť osvetu požiarnej prevencie pre všetky skupiny ľudí, od najmenších škôlkarov po seniorov.

Občianske združenie HASAM združuje ľudí, ktorí sú zanietení pre dobrovoľníctvo, so zameraním na dobrovoľné hasičstvo. Sme partia mladých ľudí, ktorí si ctia tradíciu a to, čo nám zakladajúci členovia zemskej hasičskej jednoty zanechali. Zároveň si uvedomujeme, že „populácia dobrovoľných hasičov“ starne a nutne potrebujeme inšpirovať deti a mládež k láske k požiarnemu športu, ale i k nadšeniu v požiarnej prevencii. Myslíme si, že oblasť požiarnej prevencie je na Slovenku dlhodobo zanedbávaná a suplujú ju iba lokálne projekty. Preto sme si za jeden z hlavných cieľov zvolili vzdelávacie a preventívne podujatia. Samozrejme šport nechceme vynechať.

Chceme vytvárať propagačné materiály pre deti v oblasti požiarnej prevencie, máme v úmysle aplikovať princípy zážitkovej pedagogiky v oblasti hasičstva. Jednoducho chceme deti i dospelých viac „zapáliť“ pre dobrovoľné hasičstvo. Túto myšlienku sme sa už dlho snažili realizovať na rôznych úrovniach. Máme skúsenosti s dobrovoľníctvom na úrovni miestnych samospráv, samosprávnych krajov i s prácou pre ministerské zložky. Tieto skúsenosti nás veľa naučili no zároveň nám ukázali miesta, na ktorých je potrebné ešte pracovať.

Ďalšou z priorít združenia je vzdelávanie hasičov v oblasti komunikačných zručností, správnom a efektívnom kontakte s občanmi, keďže posledné obdobie narastá výjazdov, kedy členovia DHZ a DHZO okrem samotnej zásahovej činnosti vykonávajú aj koordináciu väčšieho počtu ľudí, zasahujú pri rôznych mimoriadnych udalostiach, kde je potrebné preukazovať okrem odborných kompetencií aj tie komunikačné a medziľudské. Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s lektorovaním, psychológiou, andragogikou, informačno-komunikačnými inováciami a samozrejme skúsenosti so vzdelávaním hasičov, bezpečnosťou pri práci a podobne.

Ak sme vás zaujali, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám priblížime naše aktivity a ak ste zanietený dobrovoľník ako my, príjmame aj nových členov.