HASAM-POSLI-DOBRO-DALEJ
 • štvrtok: 14. marca 2024

Pošli dobro ďalej – hlasuj za HASAM

Zapojili sme sa do projektu spoločnosti Wüstenrot – Pošli dobro ďalej. V prípade výhry získame potrebné finančné prostriedky na realizáciu a rozšírenie nášho projektu Safety Point. No náš úspech závisí od toho, ako dobre vieme mobilizovať našich podporovateľov, aby sa zapojili do on-line hlasovania.

Preto vás prosíme, pomôžte nám! Že ako?

 1. Hlasujte za nás na www.poslidobrodalej.sk
 2. Oslovte svojich priateľov, rodinu a známych, aby sa zapojili tiež a hlasovali za náš projekt. Zdieľajte odkaz na hlasovanie na sociálnych sieťach, e-mailoch a všade, kde sa pohybujete online.

Každý hlas sa počíta! Projektu, ktorý získa najviac hlasov, venuje spoločnosť Wüstenrot až 3 000 eur. Za tieto financie vieme vylepšiť Safety Point a rozšíriť ho o ďalšie prvky požiarnej prevencie, ktoré si deti budú môcť vyskúšať na vlastnej koži. Navyše, ak zahlasujete, ste v hre o vecné ceny a to sa už oplatí! 😀

Ďakujeme vám za váš čas, váš hlas a vašu podporu!

členovia oz HASAM

2% z dane
 • pondelok: 22. januára 2024

2 % z dane pre HASAM

Editovateľné tlačivo pre zamestnancov – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

<br>Chcem darovať 2%

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne rozhodnúť o tom, že časť už ich zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedené v prospech neziskovej organizácie, ktorej tak pomôžu v jej verejnoprospešnej činnosti.

<br>Som zamestnanec

Do 15.02.2024 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 1. Požiadaj zamestnávateľa, aby Ti vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vyplň VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (resp. 3% ak si dobrovoľník, ktorý odpracoval min. 40 dobrovoľníckych hodín a máš na to potvrdenie) zaplatenej dane.
 3. Do riadku 12 napíšeš akú si zaplatil daň (nájdeš v Potvrdení o zaplatení dane od zámestnávateľa).
 4. Do riadku 13 vypočítaj 2% (prípadne 3%) zo svojho základu dane (zaokrúhliť na 2 desatinné miesta).
 5. Do riadku 14 napíšeš dátum zaplatenia dane (nájdeš v Potvdení o zaplatení dane od zámestnávateľa).
 6. Vyplň údaje o príjmateľovi:
  IČO : 54903343
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): HASAM
  Sídlo: LEMEŠANY 500, 082 03 LEMEŠANY
<br>Som zamestnanec - DP si podávam sám

Daňové priznanie si podávaš sám.

V tlačive Daňové priznanie pre fyzické osoby A sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane.

 1. Nájdi oddiel VIII. - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.
 2. Ak si dobrovoľník a máš potvrdenie o tom, že si odpracoval minimálne 40 dobrovoľníckych hodín, zaškrtni okienko ☑ spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
 3. Do riadku 83 vypočítaj 2% (prípadne 3%) zo svojho základu dane (zaokrúhliť na 2 desatinné miesta).
 4. Vyplň údaje o príjmateľovi:
  IČO : 54903343
  Obchodné meno (názov): HASAM
<br>Som firma

Ako právnicka osoba môžeš poukázať 1% z dane v prospech príjmateľa.

V tlačive Daňové priznanie pre právnicke osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane.

 1. Nájdi časť VI. - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Do riadku 1 doplň tvoju daň z príjmu. 
 3. Do riadku 4 vypočítaj 1% (zaokrúhliť na 2 desatinné miesta).
 4. Do riadku 5 doplň číslo 1 (ak chceš darovať len nám).
 5. Vyplň údaje o príjmateľovi:
  Suma v eurách: prepíš riadok 4
  IČO : 54903343
  Obchodné meno (názov): HASAM

Ako právnicka osoba môžeš poukázať aj 2% ak si od 01.01.2023 do 31.3.2024 DAROVAL financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

<br>Som živnostník

Daňové priznanie si podávaš sám.

V tlačive Daňové priznanie pre fyzické osoby B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane.

 1. Nájdi oddiel XII. - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.
 2. Ak si dobrovoľník a máš potvrdenie o tom, že si odpracoval minimálne 40 dobrovoľníckych hodín, zaškrtni okienko ☑ spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
 3. Do riadku 151 vypočítaj 2% (prípadne 3%) zo svojho základu dane (zaokrúhliť na 2 desatinné miesta).
 4. Vyplň údaje o príjmateľovi:
  IČO : 54903343
  Obchodné meno (názov): HASAM