rok 2023
  • nedeľa: 31. decembra 2023

Aký bol rok 2023?

Je posledný deň v roku 2023. Pripájame sa tak k väčšine a sumarizujeme uplynulý rok. Po prezrení našich článkov, statusov a fotiek musíme skonštatovať, že rok 2023 bol SKVELÝ. Bol to náš prvý „plný rok“ existencie a toľko sme toho vytvorili! Vznikol jeden z hlavných pilierov nášho združenia – Safety Point, zážitkový stánok požiarnej prevencie, ktorý bol nominovaný za dobrovoľnícky projekt roka. Vďaka Safety Point-u sa nám podarilo ovplyvniť tisíce detí požiarnou bezpečnosťou.

Taktiež sme vytvorili 4 spoločenské hasičské hry. Novinkou je Safety Challenge, kde sa ocitnete v roli hasiča, ktorý počas svojej cesty za uhasením požiaru musí zdolávať rôzne výzvy zo sveta hasičov. Hra je vhodná pre celú rodinu.

Už sme spomínali, že vzdelávanie je pre nás prioritou. Vzdelávali sme najmenších škôlkarov ale i dospelákov v požiarnej prevencii. Zároveň sme zorganizovali 2 workshopy pre dobrovoľných hasičov AED v službe hasičov a Lekárnička v praxi, prednášali na Sympóziu dobrovoľných záchranárov a samy sa naďalej vzdelávame v rôznych oblastiach.

Podporujeme aj rozvoj pohybových zručností u detí. V júni sme zorganizovali detskú hasičskú súťaž a v novembri podporili súťaž mladých hasičov.

Veľmi si vážime spoluprácu s našou obcou, dobrovoľními hasičmi z DHZ Lemešany či s vedením Základnej školy s MŠ Lemešany. Spoločne sme sa všetci stretli na Deň Zeme a upratali našu obec. Knižná búdka z našej dielne, ako vianočný darček, bola osadená na autobusovej zastávke v Lemešanoch a Drienove. Taktiež sme sa zúčastnili akcií, ktoré organizovala kultúrna komisia a tak podporili spoločenský život v našej obci.

Na záver chceme dodať, že sme vďační za všetkých, ktorí s nami spolupracujú, pomáhajú nám či podporujú našu činnosť. V roku 2023 sme spoznali skvelých ľudí z občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom, neziskovej organizácie Relevant, zo spoločnosti Spencer Medical, občianskeho združenia IPčko – Káčko a Kreate klub Prešov, chalanov z občianskeho združenia Hasiči Košice a ich projektu 3 metre k životu, zachranárov a operátorov tiesňovej linky, mamky policajtky či hasičky.


Jednoducho ĎAKUJEME.