Srdce na dlani
  • štvrtok: 30. novembra 2023

Srdce na dlani

V stredu, 29. novembra 2023 sme zažili krásny večer plný DOBRA. Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení Srdce na dlani sa konal v priestoroch Prešovského PKO Čierny Orol. Spomedzi 53 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja malo aj naše občianske združenie HASAM zastúpenie. Boli sme nominovaní v kategórii dobrovoľnícky projekt s našim Safety Point-om. Bolo nám cťou sedieť v jednej miestnosti s desiatkami skvelých ľudí, dobrovoľníkov, ktorí boli ocenení za svoju nezištnú prácu. Všetci títo ľudia majú srdce nielen na dlani, ale dokážu si vyhrnúť rukávy a dlane otvárať tam, kde je to potrebné.

Blahoželáme všetkým oceneným a nominovaným ďakujeme, že robíte lepší svet.

Srdce na dlani nominácia